11 Φεβ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 12.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἐπωλήσαμεν εἰς τὰ ΕΣΠΑ τὴν ἐθνικὴν κυριαρχίαν καὶ πωλοῦμεν τώρα τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑψώσατε εὐθαρσῶς τὸ ἀνάστημά σας. Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κ. τοῦ Φιλαδέλφου.

Μήνυμα ἀφυπνίσεως πρὸς τοὺς Κυβερνῶντας καὶ τὸν ἔντιμον Ἑλληνικὸν Λαόν. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
Ἀρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†). Ὁ ἀσυμβίβαστος καὶ ἀδέσμευτος ἐργάτης τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη (†).
Κάρτα Πολίτη: Ὥρα μηδέν! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Χιωτακᾶκος Δρ Ἠλεκτρονικῆς Παν/μίου Μάντσεστερ.
Πρῶται παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου διά τάς διαχριστιανικάς σχέσεις. Τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, καθ. Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.
Συνοδικὸν σύστημα, ὀρθόδοξος πίστις καὶ ἐκκλησιολογία. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.
Ἡ ὁμολογιακὴ διάστασις τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονος πραγματικότης.
Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
Ὁ Πατριάρχης παρέκαμψε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης!
Συγκαλεῖται ἐκτάκτως ἡ Ἱεραρχία.
Νέα ἀπροσδόκητα ἐμπόδια διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com