26 Σεπ 2015

Ὁ νέος ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευµάτων καί τό τµῆµα Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν    Ἡ ἐκλογή ὡς ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευµάτων τοῦ κ. Νίκου Φίλη ἀποδεικνύει καί τίς διαθέσεις τῆς νέας κυβερνήσεως πρός τήν Ἐκκλησία γενικότερα. Ἕνα ἀπό τά πιό σπουδαῖα θέµατα πού ἐκκρεµοῦν ἀπό τήν προηγούµενη κυβέρνηση καί τό ὁποῖο κατά πᾶσα πιθανότητα θά προχωρήσει πρός λύση του ἡ νέα κυβέρνηση, εἶναι ἐκεῖνο τῆς ἵδρυσης τοῦ τµήµατος Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν.
  Ὁ προηγούµενος ὑπουργός κ. Μπαλτᾶς γιά λόγους τακτικῆς, λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντιδράσεων πού φοβόταν ὅτι θά ὑπάρξουν µέ τήν ψήφισή του, δέν προχώρησε στήν κατάθεση νοµοσχεδίου, ὥστε νά ψηφισθῆ ὡς Νόµος τοῦ Κράτους. ∆υστυχῶς, δέν ὑπάρχουν τά ἐχέγγυα ὅτι ὁ νέος ὑπουργός δέν θά προχωρήση πρός ψήφισή του. 

Ὅπως ἔχει τονίσει καί ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης «Τή χειρότερη ἀπειλή σήµερα, δέν πρέπει νά τή φέρουµε στήν καρδιά τῆς Μακεδονίας µας». Τήν στιγµή µάλιστα, πού, ὅπως ἔχει δηλώσει καί ὁ Σεβ. Πειραιῶς «Ὑπάρχει σκοτεινό σχέδιο ἰσλαµοποίησης τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Εὐρώπης». Θά πρέπη νά ὑπάρξη µεγάλη κινητοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἀποτραπῆ ἡ ἵδρυση τοῦ τµήµατος αὐτοῦ µέσα στήν   Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Κατά τήν χρονική στιγµή µάλιστα α) πού ἡ Πατρίδα µας βρίσκεται σχεδόν οἰκονοµικά καταστραµµένη καί κυριαρχικά ὑποταγµένη στήν ∆ύση, β) πού µέ τίς τελευταῖες ἐκλογές στό ἐθνικό µας κοινοβούλιο ἡ περιοχή τῆς Θράκης δέν ἐκπροσωπεῖται πλέον ἀπό κανένα χριστιανό βουλευτή, ἀλλά ἀπό τέσσερις µειονοτικούς µουσουλµάνους βουλευτές, γ) πού οἱ Μητροπολίτες τῆς Βορείου Ἑλλάδος οἰκειοθελῶς παρευρίσκονται στήν Σύναξη πού πραγµατοποίησε τό Φανάρι τόν Σεπτέµβριο, πράξη πού ἔµµεσα ἀµφισβητεῖ τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καί ἔτσι ἐπιβεβαιώνονται οἱ φόβοι πολλῶν γιά τήν σταδιακή κοσσοβοποίηση τῆς Θράκης καί τήν ἀµφισβήτηση τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας.
Γ.Κ.Τ
Ορθόδοξος Τύπος, 25/09/2015

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Β. Νικόπουλος (πρώην Πρόεδρος Ἀρείου Πάγου): «Ἡ ψῆφος τῶν 23 καθηγητῶν εἶναι ἀντεθνική, ἀντιχριστιανική, ἀντισυνταγματική, ἀντιθεολογικὴ καὶ ἀντικαθηγητικὴ»

«Τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἵδρυση Τμήματος Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν»
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ


Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com