17 Σεπ 2015

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου
                           'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη,  ἱεροκήρυκος
Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἡ ἱερολογία τοῦ γάμου δέν εἶναι τυπική. Ἀποτελεῖ εὐλογία καί ἐγγύησι σταθερότητας καί ἰσοβιότητας. Καί μιλᾶμε γιά ἱερολογία, πού ἐπιλέγουν οἱ μελλόνυμφοι ἐλεύθερα καί συνειδητά. Πιστεύουν, ὅτι τό μυστήριο τοῦ γάμου οἰκοδομεῖ μία «κατ' οἶκον ἐκκλησία», μέ βάσι τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη, καρπό τήν παιδοποιΐα, σύμφωνα μέ τό θεληματικό πρόγραμμα τοῦ Θεοῦ, καί σκοπό τόν ἁγιασμό.

Στήν ἐποχή μας ἀμφισβητήθηκε ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος, πού γιά μιά χριστιανική ὀρθόδοξη χώρα ἀποτελεῖ μονόδρομο οἰκογενειακῆς συμβιώσεως. Κατ' ἀπαίτησιν ἀσελγῶν καί ἀσεβῶν ἐμφανίστηκαν (δειλά στήν ἀρχή, μέ θρασύτητα στή συνέχεια) ἄλλοι τρόποι οἰκογενειακῆς συμβιώσεως.
Θεσπίστηκε ὁ λεγόμενος «πολιτικός γάμος», πού κατά τήν Ἐκκλησία εἶναι «πορνογαμία». Στήν ἀρχή ἡ φρίκη γιά τήν ἐπιλογή «γάμου» στό δημαρχεῖο ἔκανε συγγενεῖς, ἀκόμα καί γονεῖς, νά μή παρίστανται σέ μιά τέτοιου εἴδους διακωμώδησι τοῦ γάμου.
Σιγά-σιγά ὅμως χαλάρωσαν τά πράγματα, καί αὐξήθηκαν οἱ πολιτικοί «γάμοι». Παρά ταῦτα γιά τήν Ἐκκλησία παύουν νά εἶναι μέλη τῆς (μέχρι νά μετανοήσουν) ὅσοι ἐκτρέπονται καί καταπατοῦν τό μυστήριο τοῦ γάμου. Οἱ δέ παρευρεθέντες σέ πολιτικό «γάμο» εἶναι συνένοχοι ἐπισημοποιήσεως τῆς πορνείας καί κανονίζονται μέ ἀποχή ἀπό τή θεία Κοινωνία.
• Στή συνέχεια τό 2009 θεσπίστηκε εὐκολώτερος τρόπος καταφρονήσεως τοῦ γάμου καί νομιμοποιήσεως προγαμιαίων σχέσεων. Πρόκειται γιά τό «σύμφωνο συμβίωσης». Μέ μιά ἁπλή συμβολαιογραφική πράξι στήνουν... οἰκογένεια δυό πρόσωπα (ἄνδρας καί γυναίκα). Προφανῶς τό «σύμφωνο συμβίωσης» εἶναι μιά ἀπό τίς ἐπιλογές τῶν ἀθέων στήν πατρίδα μας.
  Τό πρόβλημα εἶναι, πῶς ἀλλοιώθηκαν τόσοι συμπατριῶτες μας, ὥστε στίς ἱερώτερες στιγμές τῆς ζωῆς τους, ὅπως ὁ γάμος, ἡ γέννησις παιδιοῦ καί ὁ θάνατος, νά αὐτονομοῦνται ἀπό τόν Θεό καί νά διακηρύττουν: «Θεέ, δέν σέ θέλουμε. Μόνοι μας τακτοποιούμε τά καθ’ ἡμᾶς».
Ἀλλά πρόβλημα εἶναι καί πῶς ὀρθόδοξοι Ἔλληνες, ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, ἐμπιστεύονται τή διακυβέρνησι τῆς Χριστιανικῆς Ἑλλάδος σέ δεδηλωμένους ἀθέους, ποῦ συζοῦν μέ «σύμφωνο συμβίωσης».
• Ἀλλά τό κατρακύλισμα στό θέμα τῆς οἰκογενείας δέν σταματᾶ. Ὁ ἄθεος πλέον νομοθέτης ἀναζήτησε καί ἄλλο τρόπο ξεθεμελιώματος τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας. Μέχρι τώρα τακτοποιοῦσε τά ἑτερόφυλα ζευγάρια τῆς ἐκτροπῆς. Τώρα ἐπιζητεῖ νά τακτοποίηση καί τά ὁμόφυλα ζευγάρια τῆς ἐντροπῆς. Τό σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε τόν περασμένο Ἰούνιο καί ἀναμένεται ἡ ψήφισίς του, παρ’ ὅλη τήν ἀντίδρασι τῆς Ἐκκλησίας.
Προσθέστε σ’ ὅλα αὐτά τά χυδαῖα, πού ἀνατρέπουν τό οἰκογενειακό δίκαιο, καί τίς ἄλλες δυό ἀναισχυντίες. Ἡ μία: Τά παράνομα ζευγάρια. Ἀπό τήν ἐφηβική ἡλικία ἔχουμε προγαμιαῖες πορνικές σχέσεις. Ἡ ἄλλη: Τά διαζύγια, πού ἔχουν αὐξηθῆ τρομακτικά. Στούς δέκα γάμους σχεδόν οἱ μισοί διαλύονται, εἴτε ἐπίσημα, εἴτε συμβατικά.

Καί τό ἐρώτημα εἶναι: Ὑπάρχουν πλέον οἰκογένειες μέ ἐκκλησιαστική εὐλογία, μέ ἑνότητα καί μέ ἁρμονία;

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στο πνευματικό παιδί του Γέροντος Αυγουστίνου Καντιώτη, στον π. Δανιήλ Αεράκη.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον π. Δανιήλ! Οι προγαμιαίες σχέσεις είναι πορνικές, όπως σωστά το είπε.
Πόσοι όμως το λένε σήμερα από τους παπάδες και τους "θεολόγους";

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ στον π.Δανιήλ για την έξοχη προσέγγισή του. Λίαν εύστοχη και η επισήμανση του ανωνύμου των 10:34 π.μ. Όχι μόνο δεν έχουν την τόλμη και τα κότσια κάποιοι κληρικοί να διακηρύξουν την ωμή αλήθεια επί τη βάσει της οποίας οι προγαμιαίες σχέσεις συνιστούν πορνεία και μεγάλη αμαρτία που βδελύσσεται ο Κύριος ενώ οι θεράποντές της κανονίζονται δεόντως από την Εκκλησία Του
αλλά διαθέτουν και το απύθμενο θράσος να τις αμνηστεύουν, διαστρέφοντας την ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου, οδηγώντας ψυχές, υπέρ ων Χριστός απέθανε, στην αιώνια κόλαση με τις φρικαλέες ετεροδιδασκαλίες τους.
Τεράστια πνευματική ζημία έχουν προξενήσει στο εκκλησιαστικό σώμα και δη στη νεολαία και κάποιοι θεολογούντες φιλόσοφοι και φιλοσοφούντες θεολόγοι-θολολόγοι με τη νεονικολαιτικού χαρακτήρα ερωτολογία τους την επενδεδυμένη και με θεολογικό και πατερικό μανδύα!!!
Έναντι όλων αυτών η ποιμαίνουσα Εκκλησία τηρεί αιδήμονα σιγή παρέχοντας την εντύπωση ότι συγκαλύπτει τους ενόχους ενώ θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής να εφαρμοσθούν σε βάρος τους τα υπό των
Θείων και Ιερών κανόνων διαγορευόμενα και για λόγους που σχετίζονται με την αιώνια σωτηρία τους αλλά "ίνα και οι λοιποί φόβον έχωσιν".
Πρόκειται, αναντιλέκτως, για ψευδοδιδασκάλους περί των οποίων ο ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει πως "εκ του κόσμου λαλούσι".
Και όμως! Δόθηκε στους ποιμένες η ευκαιρία να καταδικάσουν εν συνόδω την αναβίωση του νεονικολαιτισμού τον Ιούνιο του 1989 με πρωτοβουλία των μακαριστών Φλωρίνης Αυγουστίνου, Δρυινουπόλεως Σεβαστιανού και Σιδηροκάστρου Ιωάννη αλλά αυτοί ουδέν έπραξαν σχετικώς!
Ας δοξάσουμε τον Κύριο γιατί δεν επέλεξαν
ολοι οι κληρικοί τη σιωπή και το συμβιβασμό με το σατανικό κοσμικό πνεύμα!
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com