11 Ιουν 2015

Ευδοξία Αὐγουστίνου, Σεισμοί... και σεισμοί

Σεισμοί...και σεισμοί
Ἐρωτηματικά προκαλεῖ δημοσίευμα πού ἀναφέρει ὅτι στό Νεπάλ, πρίν ἀπό τόν καταστροφικό σεισμό τῶν 7,9 Ρίχτερ, στίς 25 Ἀπριλίου 2015, κατασφάχτηκαν ἑκατοντάδες χιλιάδες ζῶα. Πρόκειται γιά τό τελετουργικό τῆς ἰν­δουιστικῆς θρησκείας τῶν Χίντου. Οἱ γιορτές ἔγιναν πρός τιμήν τῆς θεᾶς Γκαντιμάι στό χωριό Μπαριγιαπούρ, κοντά στά σύν­ορα μέ τήν Ἰνδία. Ἐκεῖ, μέσα σέ ἕνα ἰδιαί­τερα «ἐνθουσιαστικό» κλί­μα, στήθηκε τό μεγαλύτερο σφαγεῖο τοῦ κόσμου γιά δύο ἡμέρες. Μέ τεράστι­ες χατζάρες σφαγιάστηκαν βουβάλια, ἀγε­λά­δες, κατσίκες, πουλιά, ποντίκια καί ὁτιδήποτε ζωντανό ὑπάρχει στή χώρα -300.000 ζῶα περίπου- παρά τίς διαμαρτυρίες μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων γιά τήν προστασία τῶν ζώων.

  Τρεῖς ἡμέρες μετά ἔγινε ὁ καταστροφικός σεισμός, πού προκάλεσε πάνω ἀπό ἐν­νιά χιλιάδες θανάτους, δέκα χιλιάδες τραυματίες καί τεράστιες καταστροφές σέ ὅλη τή χώρα καί γύρω ἀπό αὐτήν. Τό ἐπίκεντρο ἦταν στήν πρωτεύουσα τοῦ κράτους, στό Κατμαντού, ὅπου ἰσοπεδώ­θη­καν κτήρια, μνημεῖα, οἱ δύο ναοί σέ σχῆ­μα παγόδας τοῦ θεοῦ Σίβα* κτλ. Κατά τούς σεισμολόγους ὁ σεισμός αὐτός ὑ­πῆρξε χειρότερος ἀκόμη καί ἀπό ἀτομική βόμβα, ἐπειδή ἔχει ἐκλυθεῖ 800 φορές πιό ἰσχυρή ἐνέργεια ἀπό τήν ἔ­κρηξη στή Χιροσίμα.
  Πολλοί ἀνατολίτες τόν βλέπουν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς Θείας Δίκης. Ἄλλοι πιστεύουν ὅτι ἡ φύση ἐκδικήθηκε μέ τόν δι­κό της τρόπο τή μανία τοῦ ἀνθρώπου νά σκοτώνει μέ ψυχρότητα κάθε εἴδους ὕπαρ­ξη. Καί ἄλλοι μιλᾶνε γιά «σημεῖο» τοῦ Κυρίου. Εἶναι πάντως γεγονός ὅτι, ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ λόγος τοῦ Θε­οῦ, «πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρω 8,22). 
   Ἐπιπλέον, στό πολύπαθο Νεπάλ, οἱ κάτοικοι, σύμφωνα μέ μιά παλιά παράδο­σή τους, προσεύχονται γιά τή σωτηρία τους στίς μικρές ἐπίγειες θεότητες Kumari. Αὐ­τές εἶναι κορίτσια προεφηβικῆς ἡλικίας, πού ἐπιλέγονται αὐστηρά καί θεωροῦνται γιά τόν ἰνδουισμό ἐκπρόσωποι τῆς θεϊκῆς ἐνέργειας. 
   Ποιούς νά πρωτοκλάψει κανείς; Τούς νεκρούς -θύματα τοῦ σεισμοῦ- ἤ τούς ζωντανούς πνευματικά νεκρούς; Ὁ Χριστός ἦρθε νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν εἰδωλολατρία καί δυστυχῶς ὑπάρχουν σήμερα, μετά ἀπό 2015 χρόνια, συνάνθρωποί μας, οἱ ὁποῖοι πορεύονται στό σκοτάδι καί ὄχι μόνον λατρεύουν εἴδωλα καί ἀνθρώπους, ἀλλά προβαίνουν καί σέ τέτοιου εἴδους θυσίες καί σφαγές, πού συνιστοῦν ἀνυπολόγιστη οἰκολογική καταστροφή!
  
Δεκάδες γκέι Ισραηλινοί εγκαταλείπουν το Νεπάλ -Είχαν πάει εκεί για να γίνουν γονείς [εικόνες & βίντεο] Ὁ σεισμός, ὅμως, ἀνέδειξε καί μία ἄλ­λη τραγωδία πού προδίδει τή φοβερή σήψη τῆς κοινωνίας μας: Πολλά ζευγάρια ἰσραηλινῶν ὁμοφυλόφιλων ταξιδεύ­ουν στό Κατμαντού, γιά νά ἀπο­κτήσουν παιδιά μέ παρένθετες μητέρες, ἀφοῦ στή χώρα τους ἡ διαδικασία αὐτή περιορίζεται ἀπό τόν νόμο μόνο σέ ἑτερόφυλα ζευγάρια. Ἀσιατικές καί εὐρωπαϊκές χῶρες ἀπαγορεύουν τήν ἐμπο­ρική παρένθετη μητρότητα• στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί στόν Καναδά κοστίζει μέχρι καί 150.000 δολάρια, ἐνῶ στό Νεπάλ μόνο 30.000. Καί ὕστερα φταῖνε οἱ σεισμοί, πού πέφτουν οἱ ὀροφές στά κεφάλια μας! Πῶς νά ἀντέξει ὁ πλανήτης μας τόση ἀπόπτωση;
 Ὅσο ὑπάρχουν φτωχά «Νεπάλ», θά ὑ­πάρχουν καί «παρένθετες μητέρες» γιά τήν «πολιτισμένη» ἔκφυλη Δύση. Ἔτσι, οἱ ὁμοφυλόφιλοι πῆραν -ἤ εὐστοχότερα ἀ­γό­ρα­σαν- τά μωρά «τους» καί ἐπέστρεψαν στό Ἰσραήλ, ἀφοῦ ἔστησαν ἀερογέφυρα, γιά νά διασωθοῦν 33 παιδιά μέ τούς «γονεῖς» τους. Οἱ Ἰσραηλινοί ἀποδεικνύονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἄξιοι ἀπόγονοι τῶν ὑποκριτῶν προγόνων τους Φαρισαίων. Τό κράτος ἀ­παγορεύει ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια νά τεκνοποιοῦν μέ παρένθετες μητέρες• ἐπι­τρέπει, ὅμως, νά τά εἰσάγουν ἀπό τό Κατμαντού. Φυσικά, γιά αὐτά τά ἀθῶα πλάσματα ἡ μεγαλύτερη τραγωδία ξεκινᾶ ἀπό δῶ καί πέρα, καθώς θά πρέπει στό περιβάλλον τους νά βιώσουν τό παρά φύσιν κατά τήν παιδική καί ἐφηβική τους ἡλικία. 
    Ἄς μήν ἀποροῦμε, λοιπόν, γιατί τόσο πολύ προωθεῖται ἡ «μόδα» τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί γιατί συντελεῖται τόση πλύση ἐγκεφάλου μέσα ἀπό τά τηλεοπτικά κανάλια καί τά σχολεῖα. Μέσα σέ λίγα χρόνια ἐπικράτησε ἡ ὑποχρεωτική ἀποδοχή τῆς ἀνωμαλίας. Οἱ μαθητές ὑποχρεώνονται νά γράφουν ἀτέλειωτες ἐργασίες καί πρότζεκτ γιά τόν «ρατσισμό» καί τή... «διαφορετικότητα». Δέν σείεται μόνο τό Νεπάλ. «Σείεται» σήμε­ρα συθέμελα καί ἡ ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. Καί ὅσο γκρεμίζου­με τά θεμέλια, τά ἰδανικά μας, θά θερίζουμε «τραγωδίες» καί «θύματα».
   Ἀναμφισβήτητα, οἱ σεισμοί, πέρα ἀ­πό τήν ἐπιστημονική προσέγγιση, ἀποτελοῦν ἕνα ἠχηρότατο ἀφυπνιστικό σήμαντρο στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Στόν Ἰώβ δια­βάζουμε• «Ὁ σείων (Κύριος) τὴν ὑπ᾽ οὐ­ρανὸν ἐκ θεμελίων, οἱ δὲ στῦλοι αὐτῆς σαλεύονται» (9,6). Πράγματι, ὁ Θεός εἶ­ναι πού ἐπιτρέπει τούς σεισμούς, γιά νά φτάσει ἡ φωνή τῆς δυνάμεώς του καί τοῦ θυμοῦ του στόν ἐθελοτυφλοῦντα, βαρυκάρδιο καί ὑπνώττοντα ἄν­θρωπο, νά τόν ξυπνήσει, γιά νά ἀκούσει τό μήνυμα τῆς σωτηρίας. Ἄν ὀλιγωρήσουμε, θά ἰσχύσει καί γιά μᾶς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πού ἀπηύθυνε σ’ ἐκείνους πού τοῦ ἀνήγγειλαν τί συνέβη μέ τούς Γαλιλαίους», τῶν ὁποίων τό αἷμα ἔμειξε ὁ Πιλᾶτος μέ αὐτό τῶν θυσιῶν• «Ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε» (Λκ 13,3).
Μακάρι νά μήν ἀρνηθοῦμε τήν κλή­ση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού ἐξασφαλίζει θαυμαστή εἰρήνη στίς καρδιές μας καί δέν ἀπειλεῖται ἀπό σεισμούς ἤ καταστροφές, ἀλλά μαζί μέ τόν Ψαλμωδό ἀναφωνεῖ• «Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύ­ναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὐρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. Διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν» (Ψα 45,2-3).

•    (Δίμετρο ἄγαλμα τοῦ ἰνδουιστικοῦ «θεοῦ» Σίβα Νάταρατζ, μέ τή γνωστή παράσταση τοῦ «συμπαντικοῦ χοροῦ», ἀποτελεῖ τήν ἐξωτερική «διακόσμηση» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Ἐρευ­νῶν Μοριακῆς Φυσικῆς, στή Γενεύη, τοῦ περίφημου CERN. Ὁ σεισμός ἐκδηλώθηκε ταυτόχρονα μέ τήν ἔναρξη τῆς γιορτῆς τοῦ χοροῦ τοῦ θανάτου τοῦ Σίβα ἀπό τή μιά καί μέ τήν ἐπανεκκίνηση τοῦ μεγάλου ἐπιταχυντῆ ἀδρονίων ἀπό τήν ἄλλη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com