1 Οκτ 2014

Επίτιμος Διδάκτωρ Θεολογίας ο Πατριάρχης των Αρμενίων

ΑΝΤΙ ΑΛΛΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ «Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ᾿Αρμένιοι εἶναι Μονοφυσῖτες, ὄχι βέβαια τοῦ ἀκραίου Μονοφυσιτισμοῦ τοῦ Εὐτυχοῦς, ἀλλὰ τοῦ μετριοπαθοῦς τοῦ Σεβήρου, ὁ ὁποῖος ἀπὸ μὲν τοὺς ᾿Αντιχαλκηδονίους, καὶ τοὺς ᾿Αρμενίους συμπεριλαμβανομένους, τιμᾶται ὡς ἅγιος, ἀπὸ ἐμᾶς ὅμως τοὺς ᾿Ορθοδόξους ἀναθεματίζεται ὡς αἱρετικός καὶ στὸ Συνοδικὸ τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ πλειστάκις μέσα στὰ ἱερὰ ὑμνογραφικά μας κείμενα. 

᾿Ενδεικτικῶς ἀναφέρουμε α) τὶ λέγει ἡ Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος γιὰ τοὺς ῾Αγίους τῶν Μονοφυσιτῶν Διόσκορο καὶ Σεβῆρο καὶ β) τὸν ἀναθεματισμό τους ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ῾Η Ζ´ Οἰκουμενικὴ (787)· Σύν τούτοις δὲ καὶ τὰς δύο φύσεις ὁμολογοῦμεν τοῦ σαρκωθέντος διʼ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀχράντου Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τέλειον αὐτὸν Θεὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπον γινώσκοντες, ὡς καὶ ἡ ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος ἐξεφώνησεν, Εὐτυχῆ καὶ Διόσκορον δυσφημήσαντας, τῆς θείας αὐλῆς ἐξελάσασα, συναποβάλλοντες αὐτοῖς Σεβῆρον, Πέτρον καὶ τὴν πολυβλάσφημον αὐτῶν ἀλληλόπλοκον σειράν. Τὸ Συνοδικὸ τῆς ᾿Ορθοδοξίας (843)·᾿Ιακώβῳ ᾿Αρμενίῳ τῷ Ζανζάλῳ, Διοσκόρῳ Πατριάρχῃ ᾿Αλεξανδρείας καὶ Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καὶ Πύρρῳ τοῖς ὁμόφροσι, σύν Σεργίῳ μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ᾿Ανάθεμα (γ´)
…..….᾿Αποδεικνύεται στὴν πράξη ὅτι ἡ Μεταπατερικὴ Θεολογία δὲν περιορίζεται στὴν ᾿Ακαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος. ᾿Εκεῖ ἁπλῶς συστηματοποιεῖται καὶ κωδικοποιεῖται. ῾Υπέρβαση τῶν Πατέρων καὶ ἑπομένως ἀχρήστευση καὶ ἀκύρωσή τους στὴν πράξη ἐπιχειροῦν ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες ὅσοι στὰ πλαίσια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ προσβάλλουν τὸ δόγμα τῆς Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καὶ ᾿Αποστολικῆς ᾿Εκκλησίας, ἀφʼ ἑνός μὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ αἱρετικοῦ Παπισμοῦ ὡς ἀδελφῆς ᾿Εκκλησίας μὲ ἔγκυρα καὶ ἀναγνωρισμένα μυστήρια, καὶ ἀφʼ ἑτέρου μὲ τὴν συμπερίληψη τῆς ᾿Εκκλησίας ἀνάμεσα στὸ συνονθύλευμα τῶν προτεσταντικῶν αἱρέσεων τοῦ λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε καὶ ἔχει τὴν πρωτοβουλία νὰ ὀνομάζει ᾿Ορθοδόξους τοὺς Μονοφυσῖτες καὶ νὰ μᾶς ἑνώνει μαζί τους, νὰ μᾶς τσουβαλιάζει, σὲ διορθόδοξες ἐπιτροπές. ῎Οντως πορθεῖται ἡ τῶν Πατέρων διδασκαλία κατὰ τὴν παλαιὰ διαπίστωση τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐνῶ καὶ πάλι σιγᾷ τῶν εὐσεβούντων τὰ στόματα.
Καταλαβαίνουμε τώρα καλὰ γιατὶ ἡ Διαρκής ῾Ιερὰ Σύνοδος κατήργησε πρὸ ἐτῶν τὴν ἀνάγνωση τῶν ἀναθεμάτων κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ αἱρετικοὶ Διόσκορος καὶ Σεβῆρος, οἱ ἅγιοι τῶν Μονοφυσιτῶν. ᾿Ελπίζουμε νὰ μὴ σκεφθοῦν στὰ πλαίσια τῆς Μεταπατερικῆς, γιατὶ ὄχι καὶ μιᾶς Μεταποστολικῆς Θεολογίας, νὰ καταργήσουν καὶ τό· Αὕτη ἡ πίστις τῶν ᾿Αποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ᾿Ορθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν. ᾿Αφήσαμε δυστυχῶς ἐπὶ ἕνα αἰῶνα σχεδὸν νὰ ἐξαπλωθεῖ καὶ νὰ κυριαρχήσει ὁ Οἰκουμενισμὸς μὲ συνέπεια νὰ συμβαίνουν διαρκῶς πολλὰ ναυάγια περὶ τὴν πίστινΠρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Οι Αρμένιοι δεν είναι Ορθόδοξοι, Μακαριώτατε ( ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)
Επίτιμος Διδάκτωρ Θεολογίας ο Πατριάρχης των Αρμενίων
Επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύθηκε σήμερα ο Πατριάρχης των Αρμενίων του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας κ. Αράμ Α΄.
Η εκδήλωση αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Πατριάρχη υποδέχτηκε ο Πρύτανης κ. Θεόδωρος Φορτσάκης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, οι Μητροπολίτες Μαραθώνος κ Μελίτων, ως εκπρόσωπος της Συνόδου, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Παύλος, ο Επίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σωτηριάδης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, κληρικοί και λαϊκοί. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Πατριάρχη των Αρμενίων λέγοντας πως "διακρίνεται για την πιστότητά του στην παράδοση της Εκκλησίας ανοικτότητά του προς τον εκάστοτε και εκασταχού "άλλον", είτε ετερόδοξο, είτε αλλόθρησκο, είτε άθεο. Ο διάλογος είναι το πρώτιστο άθλημά του στο οποίο έχει πρωταγωνιστήσει διεθνώς επί σειρά δεκαετιών και γι' αυτό έχει καταξιωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία του χριστιανισμού στην Μέση Ανατολή, καθώς και στην Οικουμενική Κίνηση, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τον Διαχριστιανικό διάλογο".
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ως Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας παρουσίασε το έργο του τιμωμένου. Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας χαρακτήρισε την αναγόρευση του Πατριάρχη των Αρμενίων σε Επίτιμο Διδάκτορα, ιδιαίτερη τιμή για το τμήμα Θεολογίας, διότι πρόκειται για "ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, όπου συναντώνται η πίστη στο Χριστό, η αγάπη στο Γένος, ο αγώνας για την επιβίωση του Αρμενικού λαού και ο διάλογος για τη συνύπαρξη των λαών, των πολιτισμών και των θρησκειών". Μίλησε για τη ζωή του, τις σπουδές του, το έργο του λέγοντας πως "αναδιοργάνωσε το έργο της Εκκλησίας, ιδίως στους τομείς της θεολογικής κατάρτισης και της Χριστιανικής παιδείας, των δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της νεολαίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ποιμαντική, κοινωνική και εθνική του δράση, υπογραμμίζοντας πως "προσπάθησε να ενισχύσει και τις οικουμενικές σχέσεις και συνεργασίες της Εκκλησίας του με όλους τους Διεθνείς Διεκκλησιαστικούς, Διαχριστιανικούς και Διαθρησκειακούς Οργανισμούς, με την διοργάνωση διεθνών διαχριστιανικών και διαθρησκειακών συναντήσεων και με τις συναντήσεις του με τους Προκαθημένους Εκκλησιών και Αρχηγών Κρατών και Διεθνών Οργανισμών". 
Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας έκανε αναφορά και στις θέσεις του Πατριάρχη των Αρμενίων για τη Μέση Ανατολή και την παρουσία των Χριστιανών. 
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ανέγνωσε τα κείμενα του Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος. Ακολούθησε η περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, καθηγητή κύριο Μάριο Μπέγζο και στη συνέχεια η ομιλία του Πατριάρχη με θέμα "Προκλήσεις για τις Εκκλησίες στη Μέση Ανατολή". 
Ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων στην ομιλία του ανέφερε: "Η Χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια διαρκή έγνοια για τις Εκκλησίες. Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή της ιστορίας της Μέσης Ανατολής, το μέλλον του Χριστιανισμού έχει γίνει καθημερινή και υπαρξιακή αγωνία για τις Εκκλησίες. Αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της περιοχής, οι Εκκλησίες καλούνται να πάρουν θέση στο αναδυόμενο κοινωνικοπολιτικό τοπίο και να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους". Παρουσίασε με συντομία τις σημαντικότερες πλευρές του διπλού καθήκοντος, το οποίο οι Εκκλησίες καλούνται να λάβουν υπόψη πολύ σοβαρά, όπως είπε, και ανέφερε ότι "οι Χριστιανοί θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία μετασχηματισμού. Να διεκδικούν τα νόμιμα δικαιώματά τους". Εξήγησε, μάλιστα πως "στις μουσουλμανικές χώρες τα δικαιώματα των χριστιανών δεν είναι πλήρως σεβαστά. Μολονότι οι χριστιανοί έχουν συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία της Αραβικής αναγέννησης και της εθνικής αυτοσυνειδησίας, δεν έγιναν πλήρως αποδεκτοί στην πολιτική ζωή της χώρας, με μόνη εξαίρεση στο Λίβανο, όπου το πολιτικό σύστημα έχει κοινοτική βάση". Προσέθεσε, επίσης, πως "οι χριστιανοί θα πρέπει να διευρύνουν τη συνεργασία τους με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ, ενώ επεσήμανε πως προτεραιότητα των Εκκλησιών στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντάσεων και συγκρούσεων που αντιμετωπίζει η Μέση Ανατολή είναι ότι "οι χριστιανοί καλούνται να παραμείνουν στη Μέση Ανατολή. Η χριστιανική ενότητα να γίνει πιο ορατή, οι Εκκλησίες να ξεκινήσουν μια πορεία ανανέωσης και η χριστιανική εκπαίδευση να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα".
"Οπωσδήποτε, όλα αυτά δεν είναι εύκολα ζητήματα, για να αντιμετωπίσει κανείς", είπε ο Πατριάρχης και συνέχισε: "ζούμε σε έκτακτες και ιδιόμορφες συνθήκες που απαιτούν άμεση και σοβαρή αντίδραση από τις Εκκλησίες". Ολοκληρώνοντας την ομιλία του τόνισε χαρακτηριστικά: "Χωρίς τους χριστιανούς, η Μέση Ανατολή θα χάσει το μοναδικό χαρακτήρα της ως τόπος συμβίωσης θρησκειών, παραδόσεων και πολιτισμών. Το μέλλον του Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή διασφαλίζεται όταν τα κράτη και οι κοινωνίες της περιοχής οικοδομούνται στη βάση του πλουραλισμού, της ισότητας και της ελευθερίας και όταν η συνύπαρξη των θρησκευτικών, ομολογιακών, εθνοτικών και πολιτιστικών διαφοροποιήσεων μετασχηματίζεται σε κοινωνίες στις οποίες αυτές οι διαφοροποιήσεις ενσωματώνονται στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της ανεκτικότητας".
Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

῾Υπάρχει τρομερὴ σύγχυση στὴν θεολογικὴ γλώσσα. Θεολογικὴ Βαβέλ!
Σωστή κουρελού, όπως έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος.
Αλίμονο στον λαό μας τον αποίμαντο και ακατήχητο...

Ανώνυμος είπε...

ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΡΟΦΕΣΣΟΡΕΣ! ΑΙΣΧΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

Οι μητροπολίτες Νέας Σμύρνης και Γλυφάδας πώς αντέδρασαν; Γιατί δεν αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας;
Απ το Μεσσηνίας δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό! Αλλά απ τους άλλους δύο περιμέναμε να διαμαρτυρηθούν!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Εντελώς αδικαιολόγητη η παρουσία του μητροπολίτη Γλυφάδας στην βράβευση του Μονοφυσίτη Πατριάρχη. Αίρεση δεν είναι μόνο ο Παπισμός, Σεβασμιώτατε.

Βασίλης Κερμενιώτης
Υπαγ. στην Ι. Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Ανώνυμος είπε...

Τουλάχιστον καγχασμό προκαλεί στους υγιώς φρονούντες ο ισχυρισμός με βάση τον οποίο ο αιρετικός μονοφυσίτης "διακρίνεται για την πιστότητά του στην παράδοση της Εκκλησίας".
Παράδοση της Εκκλησίας και αίρεση είναι εκ διαμέτρου αντίθετες έννοιες και η μία αναιρετική της άλλης. Και η συγκεκριμένη αλήθεια κάθε άλλο παρά χρήζει αναλύσεως. Είναι στοιχειώδης.
Όσο για την "ανοικτότητα" και το "πρώτιστο άθλημα" του διαλόγου στα τα οποία διακρίνεται ο Αρμένιος θρησκευτικός ηγέτης και στα οποία επίσης αναφέρθηκε ο αξιότιμος κ. πρύτανης του ΕΚΠΑ τι να πει κανείς και τι να μολογήσει! Ο διάλογος είναι η νέα θεότητα του αιώνα μας, γνήσιο παράγωγο, έκφραση και έκφανση της "πολιτικής ορθότητας"! Ουδεμία νύξη για εν μετανοία επιστροφή στη μάνδρα της Ορθοδοξίας διά της αποπτύσεως και αποκηρύξεως των βδελυκτών πιστευμάτων των αιρετικών! Αφού γίνεται διάλογος και οι θρησκευτικοί αρχηγοί τον διακονούν με πιστότητα αυτό μας φθάνει! Το όραμά μας είναι η "ανοιχτή κοινωνία", η "ανοικτότητα", "ο σεβασμός στη δοαφορετικότητα" ( ο τελευταίος όμως δεν ισχύει όταν πρόκειται για τους αντιφρονούντες και ενισταμένους αντιοικουμενιστές), η "πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική κοινωνία"!
Πού καταντήσαμε!
Λ.Ν.

Ioanna thiva είπε...

σωστα τα λεει ο Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΕΜΠΕΓΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ...

Ανώνυμος είπε...

O χορός της πανθρησκειας καλά κρατεί αλλά οι προδότες των εθνων και του Ορθόδοξου Συντάγματος στο οποίο έχουν δώσει όρκο οικαθηγητε, για λιγο χαίρονται οι προδότες του Θεού ακόμη λιγοτερο

Ανώνυμος είπε...

Καθως ιδιαιτερα γνωστος τιτουλαριος Μητροπολιτης και Πανεπιστημιακος καθηγητης της Θεολογιας, ομολογει την Χριστολογια επι της υποστασεως του Χριστου και οχι επι των φυσεων της μιας υποστασεως Αυτου, τοτε, ολοι οι αλλοι στην Ορθοδοξια, προφανως ωφειλουν να την αποδεχθουν ως θεσφατο.

Μεσα στην δικαιοδοσια λοιπον του θεσφατου αυτου, ωφειλουμε να αποδεχθουμε, τους εσφαλμενως και αδικως και πονηρως αναθεματισμενους για τον μονοφυσιτισμο τους, ως ακραιφνεις Ορθοδοξους, επι τω προφανες επιτιμιο του αφωρισμου....

Γερασιμος Θηκαρας

Ανώνυμος είπε...

οι νεοταξικές βλέψεις της παναιρέσεως του Οικουμενισμού.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com