23 Ιουν 2014

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 120 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, να φοιτήσουν στο Εκκλησιαστικό σχολείο Λαμίας;Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΚΚΛ/ΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ρωτάει  με  αγωνία  τους  πολίτες  της  Φθιώτιδας: 
ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  120  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ,  να  φοιτήσουν  στο  Εκκλησιαστικό  σχολείο  Λαμίας ;;
Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπαιτούμενος ἀριθμὸς μαθητῶν γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ κάθε σχολείου, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο ποὺ ἐπεξεργάζεται τώρα τὸ ὑπουργεῖο παιδείας, γιὰ νὰ ἰσχύσει σὲ βάθος χρόνου. (60 γυμνάσιο + 60 λύκειο = 120 χριστιανοὶ μαθητές).

Ἐμεῖς οἱ γονεῖς, ποὺ ἐν συνειδήσει στέλνουμε τὰ παιδιά μας σὲ αὐτὸ τὸ σχολεῖο, δηλώνουμε ὑπερήφανοι καὶ τυχεροὶ γιὰ τὴν ἐπιλογή μας. Τὰ παιδιά μας φοιτοῦν σὲ ἕνα   «Σχολεῖο Ἀριστείας». Μὲ ὑγιὲς σχολικὸ περιβάλλον, μὲ ἐξαιρετικοὺς καθηγητὲς – μὲ πολλοὺς ἀκαδημαϊκοὺς τίτλους καὶ διατριβὲς οἱ περισσότεροι – ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὶς θανατηφόρες μάστιγες τῆς ἐποχῆς   μας, ὅπως ναρκωτικὰ καὶ σχολικὴ βία (bulling) ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ διαδικτύου (cyberbulling) ἔχουν ὁδηγήσει ἑκατοντάδες παιδιὰ στὴν κατάθλιψη, ἀκόμα καὶ στὴν αὐτοκτονία.
Τὸ σχολεῖο μας εἶναι ἐκκλησιαστικὸ καὶ ὄχι ἱερατικό. Δὲν εἶναι μόνο γιὰ ἱερεῖς. Εἶναι ἕνα γενικὸ σχολεῖο, μὲ ὅλες τὶς κατευθύνσεις ποὺ βγάζει ἐπιστήμονες ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπιστημονικὰ πεδία. Ἔχει ἰδιαίτερα ὑψηλὰ ποσοστὰ ἐπιτυχίας στὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις.
Ὅμως οἱ μαθητὲς τοῦ σήμερα εἶναι πολὺ λιγότεροι ἀπὸ τοὺς ἀπαιτούμενους. Σήμερα, τὸ 2014, μετὰ ἀπὸ 96 χρόνια ζωῆς καὶ προσφορᾶς στὴν πατρίδα μας. Ἐμεῖς οἱ Φθιωτεῖς θὰ τὸ ἐπιτρέψουμε;;;;;
Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2014, συμβαίνουν τὰ ἑξῆς:
·         Ἱδρύεται τμῆμα ἰσλαμικῶν σπουδῶν, ἐντὸς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Θεσσαλονίκης, γιὰ νὰ μορφώνονται οἱ ἱεροδιδάσκαλοι τῶν μουσουλμανικῶν σχολείων τῆς Θράκης.
·         Χτίζεται ἰσλαμικὸ τέμενος δηλαδὴ τζαμὶ στὴν Ἀθήνα.
·         Θεωρείται  οικονομική  σπατάλη, από  κάποιους,  η  διαδικασία  έλευσης  του Αγίου  φωτός  στην  πατρίδα  μας.
Σὲ αὐτήν τὴν οἰκονομικὰ ὑποδουλωμένη Ἑλλάδα καὶ ἠθικὰ πτωχευμένη, ἐμεῖς οἱ γονεῖς, Ἕλληνες Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Φθιώτιδας, ζητοῦμε τὴ βοήθεια ὅλων τῶν πολιτῶν: τῶν γονέων, τῶν μαθητῶν, τῶν θεολόγων, τῶν ἀποφοιτησάντων ἱερέων, τῶν πολιτικῶν, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων, παντός τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ.
Βοηθεῖστε μας νὰ διατηρήσουμε τὸ μοναδικὸ Ἐκκλησιαστικὸ σχολεῖο στὴν κεντρικὴ Ἑλλάδα. Φέρτε τὰ παιδιά σας νὰ φοιτήσουν μαζὶ μὲ τὰ δικά μας. Πρέπει τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβρη νὰ εἴμαστε τουλάχιστον  120 ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μαθητὲς.
Λαμὶα 28/5/14
Μὲ τιμή:
Ἡ πρόεδρος:    Καρδαρὰ Αἰκατερίνη
Ἡ γραμματέας: Παπαδημητρίου Εὐθυμία
Ὁ ταμίας:         Χαρίλαος Μάρκης
Τὰ μέλη:          Λιάγκα Ἰουλία, Πολύζου Ἑλένη, Μπίτος Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com