10 Απρ 2014

Γιατί κ. υπουργέ επιθυμείτε να εισβάλουν όλες οι αιρέσεις και κακοδοξίες στην πατρίδα μας;Συμμετοχή μιας Ορθόδοξης Χριστιανής στη Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»
Γιατί Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ καί οἱ ὑπόλοιποι πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος, ξεπουλᾶτε (γιά νά μήν χρησιμοποιήσω βαρύτερη λέξη) τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας (καί ὄχι μόνο…);
Μέ τίς προσπάθειές σας νά μεταλλάξετε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σέ θρησκειολογικό (ἤ καί μέ τήν κατάργησή του σέ κάποιες περιπτώσεις).
Μέ τίς ἀλλοιώσεις καί σημαντικότατες «παραλείψεις» τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος μας στό μάθημα τῆς ἱστορίας.

Μέ τά πάμπολλα ἀπαράδεκτα κείμενα,στό μάθημα τῆς γλώσσας κυρίως, στό πρόγραμμα τοῦ Δημοτικοῦ, ἀλλά καί στίς ἄλλες βαθμίδες ἐκπαίδευσης (ἀκόμη καί μέ βλάσφημο κι ἀνήθικο περιεχόμενο).
Μέ τήν Ἴδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα, ἄκουσον ἄκουσον, στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.!!!
Μέ τήν οἰκονομική χορηγία τοῦ Ὑπουργείου σας στά gay-pride φεστιβάλ καί παρελάσεις (τή στιγμή πού τά σχολεῖα στεροῦνται οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης γιά στοιχειώδη ὐλικοτεχνική ὑποδομή), καί πού δέν καταλαβαίνω τί μηνύματα στοχεύετε νά μεταβιβάσετε στούς ἀνηλίκους μαθητές-καί στούς νέους σπουδαστές-φοιτητές τῆς χώρας μας, καίρια γιά τήν διαπαιδαγώγηση καί διαμόρφωση τοῦ ἤθους τους ὡς αὐριανούς πολίτες τῆς κοινωνίας μας.
Μέ τήν κατάργηση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τῆς Κυριακῆς, ἠμέρας λατρευτικῆς γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Μέ τίς πληροφορίες πού διαρρέονται ἀπό τό Ὑπουργεῖο σας, γιά κατάργηση ἑορτῶν ὄπως τῶν Τριῶν Ιεραρχῶν καί τῆς 25ης Μαρτίου.
Δέν θέλω νά συνεχίσω τόν μακρύ κι ἀτελείωτο κατάλογο, «περίεργων» ἐνεργειῶν ὑμῶν τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος, πού τήν ἔχετε κάνει βορά στά ξένα συμφέροντα καί μᾶς ξεπουλᾶτε καί πετσοκόβετε ἐθνικά, οἰκονομικά καί πνευματικά…
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΚΙΛΙΜΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ;
Ἐσεῖς δέν εἶστε Χριστιανός Ὀθρόδοξος; Νομίζω πώς ὅταν ἀναλάβατε τό Ὑπουργεῖο, ὁρκιστήκατε στό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νἀ ὑπηρετήσετε τήν Πατρίδα καί ἐμᾶς τούς πολίτες ἐπάξια.
Πῶς γίνεται ἀπό τήν μία νά ὁρκίζεστε στόν Χριστό καί ἀπό τήν ἄλλη νά νομιμοποιεῖτε τούς αἰρετικούς καί τούς ἀλλοθρήσκους, πού εἶναι ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ;
Ἐκτός ἄν αὐτό θέλετε, ἐπί προφάσει τῶν δικαιωμάτων ὁποιουδήποτε ἄλλου στόν οἶκο τῆς Πατρίδας μας, ἐκτός τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων.
Δέν μπορῶ νά διανοηθῶ, πώς δέν καταλαβαίνετε ὅτι θά μᾶς μετατρέψετε σέ Ἐδέμ κάθε θρησκείας καί παραθρησκευτικῆς σέκτας πού θά δροῦν ἀνενόχλητα-νομιμοποιημένα καί εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ὁμογένειας τῆς Ἑλλάδος.
Εἶστε ἀπόλυτα γνώστης.
Σάν πολίτης πού κληθήκατε νά μέ ὑπηρετήσετε (ὑπουργός=ὑπό ἔργον), δέν ἐπιθυμῶ νά προχωρήσετε τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο, ἀλλά νά τό ἀποσύρετε καί νά περιφρουρήσετε τά ἐθνικά, θρησκευτικά καί ὅποια ἄλλα συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Ἑλλάδος.
Εὐχαριστῶ.
Ὀρθόδοξη Χριστιανή Ἑλληνίς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com