7 Μαρ 2014

Ψήφισμα των Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης για το θέμα της δημιουργίας κατευθύνσεως Ισλαμικών σπουδών στη Σχολή Θεολογίας του Α.Π.Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.-
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ
τῶν Ἐφημερίων Ἱερέωντῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
τῆς Τρίτης 28ης  Ἰανουαρίου 2014.-
Οἱ ἑκατὸν δεκαπέντε (115) ἐφημέριοι ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης στὴν τακτικὴ μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξή τους μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, μετὰ ἀπὸ ὅλη τὴν ἐνημέρωση στὰ τρέχοντα προβλήματα καὶ στὰ ποιμαντικὰ ζητήματα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καὶ μετὰ ἀπὸ διαλογικὴ συζήτηση γιὰ τὸ πῶς θὰ διοργανωθοῦν καλύτερα οἱ προσπάθειες προσφορᾶς καὶ διακονίας πρὸς τὸν λαό μας, ἀπεφάσισαν καὶ συνεσκέφθησαν νὰ συντάξουν τὸ παρὸν ΨΗΦΙΣΜΑ μὲ τὸ ὁποῖο :

1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ἄμεσα, ἀπόλυτα καὶ κατηγορηματικὰ τὴν ἰδέα καὶ τὴν προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται γιὰ νὰ ἱδρυθῇ τμῆμα ἢ κατεύθυνση ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φρίττουν ὅσοι Θεσσαλονικεῖς ἄκουσαν μιὰ τέτοια πρόθεση.
2. ΚΑΛΟΥΝ τὶς ἁρμόδιες ἀρχές, τοὺς πνευματικοὺς φορεῖς, τοὺς φοιτητές, ὅλο τὸν ὑπαλληλικὸ κόσμο, τοὺς ἐργαζομένους συμπολῖτες, τὰ φιλομακεδονικὰ σωματεῖα, καὶ τὶς ἰδιωτικὲς πρωτοβουλίες τῆς πόλεως νὰ συμπράξουν καὶ νὰ βοηθήσουν προκειμένου νὰ ἀποτραπῇ αὐτὴ ἡ ἐπικίνδυνη εἴσοδος τοῦ Ἰσλὰμ στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης.
3. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ὅτι οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἰσλὰμ σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ σὲ χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἔχει δημιουργήσει παντοῦ προβλήματα συγκρούσεων καὶ ἀναμετρήσεων καὶ καταστροφῶν ποὺ καθημερινῶς δημοσιεύονται στὰ ΜΜΕ καὶ στὸν τύπο, καὶ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ὅτι δὲν ἔχουν καμμία ἀντιδικία ἢ ἐχθρότητα μὲ τὴν θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλ’ ὄχι καὶ νὰ εἰσαγάγουν κάποιοι στὰ δώματα τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας τὸ περιεχόμενο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ.
4. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ στοὺς παράγοντες τοῦ τόπου μας, ὅτι οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Κωνσταντινούπολη ἐπὶ σαράντα χρόνια ἐμπαίζουν τὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ τοὺς ἐναπομείναντες Χριστιανοὺς γιὰ νὰ δοθῇ ἄδεια ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐνῷ μερικοὶ ἐδῶ θέλουν νὰ ἀνοίξουν κερκόπορτες γιὰ νὰ ἐγκατασταθῇ τὸ Ἰσλὰμ στὸ ἱστορικὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο καὶ στὴ Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη τοῦ ἁγίουΔημητρίου καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.
5. EΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ καὶ πάλιν τὴν ἀμετάβλητη θέση τους ὅτι ἡ προσπάθεια δημιουργίας κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρέπει νὰ ἀποτραπῇ ὁπωσδήποτε διότι αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ καλῶς νοούμενον συμφέρον τοῦ πληρώματος τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Θεσσαλονίκης.
6. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ θὰ δοθῇ ἁρμοδίως στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, στὸν κ. Πρύτανι τοῦ ΑΠΘ, στὸν κ. Πρόεδρο τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Θεο-λογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, καὶ στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.
Οἱ Ἐφημέριοι Ἱερεῖς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
τῆς ἐξουσιοδοτηθείσης Ἐπιτροπῆς
Ἀκολουθοῦν αἱ ὑπογραφαὶ αὐτῶν
28-1-2014

 

1 σχόλιο:

ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ είπε...

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com