16 Ιουλ 2012

Χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην 34η Διαχριστιανική συνάντηση Μοναχών και Μοναζουσών


Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Ρομφαία  χαιρετισμό στην 34η Διαχριστιανική συνάντηση Μοναχών και Μοναζουσών στη Γαλλία απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης  Βαρθολομαίος όπου επισήμανε ότι : "ο μοναχός εμφανίζεται εις τους οφθαλμούς του σύγχρονου ανθρώπου, ώς τι άχρηστον δι' αυτόν, διότι ζει έν τη αφανεία, έν τη σιωπή, έν τη προσευχή.
 Δια τούτο αδελφοί και πατέρες και τέκνα, ας μην απατομεθα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, και δη ο έν τη δυτική Ευρώπη, δεν επιδιώκει να εύρη εις τα μοναστήρια φιλανθρωπική δραστηριότητα και κοινωνικήν προσφοράν. Αυτό το οποίον αναζητεί η ψυχή του ανθρώπου σήμερον είναι η ζωντανή κοινωνία μετά του Θεού Λόγου, του Κυρίου ημών, την οποίαν δύναται να εύρη εις τάς μονάδας εκείνας αι οποίαι διατηρούν ζωντανήν την λατρείαν, την προσευχήν και δη την νοεράν, την άσκησιν, την υπακοήν, την ησυχαστικήν ζωήν".
 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του αναφέροντας ότι: "με τάς ολιγας αυτάς σκέψεις συγχαίροντες θερμώς δια την εφετεινήν μοναστικήν σύναξιν, ευχόμεθα ολοκαρδίως άπαντες οι συμμετέχοντες εις αυτήν μοναχοί και μοναχαί να ανδεικνύησθε κατοικητήρια του Λόγου, ώστε και έν υμίν αναπαύεται Χριστός". 

 Χαιρετισμό απέστειλε και ο επιχωριος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ ο οποίος επέτρεψε και στους παριστάμενους ορθόδοξους να τελέσουν τη θεία λειτουργία την Κυριακή σε παλαιό ναό που ανήκει στην Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.
Σχόλιο του π, Νικολάου Μανώλη
Λυπούμαστε Παναγιώτατατε Οἰκουμενικέ Πατριάρχα κ. Βαρθολομαῖε! Νομίζουμε πὼς πρέπει νὰ ἐπαναλάβουμε τὴν εὐχή σας πρὸς τοὺς συνέδρους μοναχοὺς καὶ μοναχὲς γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῆς πλάνης. Ἀναφέρεστε σὲ 68 μοναχοὺς καὶ μοναχές τῶν τριῶν χριστιανικῶν δογμάτων. Εὔχεσθε ὡς πνευματικὸς πατὴρ ὄχι μόνον τῶν Ὀρθοδόξων ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων (παπικῶν καὶ διαμαρτυρομένων). Πότε Παναγιώτατε κάνατε τὴν ἕνωση καὶ αἰσθάνεστε τοὺς ἀλλόθρησκους μοναχοὺς ὡς δικούς σας; Εὐλογεῖτε αὐτοὺς μὲ τὴν ἑξῆς φρικτὴ καὶ ἀπαράδεκτη εὐχὴ πρὸς αἱρετικούς: "ἅπαντες οἱ συμμετέχοντες εἰς αὐτὴν (τὴν συνάντηση) μοναχοὶ καὶ μοναχαὶ νὰ ἀναδεικνύησθε κατοικητήρια τοῦ Λόγου, ὥστε καὶ ἐν ὑμὶν ἀναπαύεται Χριστός". Εἶναι δυνατὸν Παναγιώτατε νὰ ἀναδειχθοῦν κατοικητήρια τοῦ Λόγου οἱ προδότες τῆς Πίστεως; Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Κύριος της Ὀρθοδοξίας νὰ ἀναπαυτεῖ σὲ μοναχοὺς καὶ μοναχές τοῦ ἀντιχρίστου δαίμονος, τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ; Δὲν βλασφημεῖται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ τῶν λόγων αὐτῶν; Τὸν ἴδιο Χριστὸ προσκυνοῦμε καί λατρεύουμε οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ αὐτὸν τῶν παπικῶν καὶ προτεσταντῶν; Παναγιώτατε ὁ Χριστὸς τῆς αἱρέσεως εἶναι ὁ Ἀντίχριστος καὶ σεῖς πολὺ καλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζετε.
Ἀλλὰ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ! Δὲν εἴχαμε τήν ψευδαίσθηση πὼς θὰ ἀπαγόρευε στοὺς ὀρθοδόξους τὴ θ. Λειτουργία σὲ Παπικὴ Ἐκκλησία! Τὸ ἀντίθετο θὰ μᾶς προξενοῦσε μεγάλη ἐντύπωση. Οἱ πρόσφατες  πομπὲς του βοοῦν! 

1 σχόλιο:

ANTIOIKOYMENIΣΤΗΣ είπε...

Για όσους δεν κατάλαβαν, έχουμε ενωθεί από το 1965. Οι συμφωνίες υπάρχουν και κανείς δεν τις διέψευσε! Μπελαμαντ, Σαμπεζύ, Ραβέννα, Πόρτο Αλέγκρε....Σήμερα δρέπουμε τους καρπούς....Αφού τους αναγνωρίσαμε ως Εκκλησίες και έχουμε κοινωνία εκκλησιαστική μαζί τους, είμαστε ενωμένοι. Μερικοί αφελείς περιμένουν το intercommunio. Κι αὐτό έχει συντελεσθεί, μόνο που ο λαός ακόμη δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Ντοκουμέντα συνεχώς παρουσιάζει το ιστολόγιό σας και συγχαρητήρια και την πληθώρα των πληροφοριών που αναρτάτε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ειπωθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε ενωθεί αδελφοί, είτε το διαπιστώσατε είτε όχι.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com