29 Σεπ 2023

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση».

«ΔΕΝ ΞΕΡΩ ἄν θέλετε νά τήν γυρίσετε τήν χώρα μας στό χθές, ὁ καθένας ἔχει τίς προτεραιότητές του, καί ἐμεῖς θέλουμε νά πάει ἡ Ἑλλάδα μπροστά.» Αὐτά ἦταν χθές ἡ κατακλείς τῆς ἀπαντήσεως τῆς ὑφυπουργοῦ Παιδείας κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, στήν ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ Προέδρου τῆς «Νίκης» κ. Δημήτρη Νατσιοῦ γιά τήν ἐπαναφορά τῆς ἐπάρσεως τῆς ἑλληνικῆς σημαίας καί τῆς ἀνακρούσεως τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου στά σχολεῖα, ὅπου ἐγένοντο μία φορά τόν μῆνα, μέχρις ὅτου τό 2017 τίς καταργήσει ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ κ. Μιχαηλίδου εἶπε μέ λίγες λέξεις ὅτι θεωρεῖ πώς ἡ ἔπαρσις τῆς σημαίας καί ἡ ἀνάκρουσις τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου στά σχολεῖα συνιστοῦν ἐπιστροφή στό χθές!

Ἀμφισβήτησε ἀκόμη τίς διαχρονικές ἀξίες τοῦ ἑλληνισμοῦ ὅπως τίς ἔθεσε ὁ κ. Νατσιός, λέγοντας ὅτι «οἱ στυλοβάτες τῆς πατρίδας μας εἶναι ἡ φιλοπατρία, εἶναι ἡ πίστη, εἶναι ἡ ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρα καί τό φιλότιμο.» Σέ αὐτό ἡ κ. Μιχαηλίδου ἀπήντησε: «Θά διαφωνήσω μαζί σας. Ὁ σεβασμός στά ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι ἀξία τῆς πατρίδας μας, ἡ καταπολέμηση τῶν διακρίσεων εἶναι ἀξία τῆς πατρίδας μας, ἡ ἑδραίωση τῆς πίστης στή δημοκρατία καί τούς θεσμούς της εἶναι πρωταρχική ἀξία τῆς πατρίδας μας».

Τό 2017 ἡ Νέα Δημοκρατία εἶχε ἀσκήσει ἔντονη κριτική στήν τροποποίηση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος τοῦ 1998 ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί συγκεκριμένα ἀπό τόν τότε ὑπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Τό διάταγμα τοῦ 1998, πού εἶχε φέρει ὁ ἐπί ΠΑΟΚ ὑπουργός Παιδείας Γεράσιμος Ἀρσένης, περιόριζε τήν ἔπαρση σημαίας στά σχολεῖα, ἀπό κάθε ἡμέρα, σέ μία φορά τόν μῆνα. Γιά τήν Ἀριστερά ὅμως καί μία φροά τόν μῆνα ἦταν πολύ. Στήν ἴδια γραμμή ὅμως συντάσσεται τώρα καί ἡ Νέα Δημοκρατία, παρά τό γεγονός ὅτι τό 2017 στόν ἀγῶνα κατά τῆς καταργήσεως τῆς ἐπάρσεως τῆς σημαίας καί τῆς ἀνακρούσεως τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου εἶχαν πρωτοστατήσει οἱ βουλευτές Νικήτας Κακλαμάνης, Ἄδωνις Γεωργιάδης καί Γιῶργος Κουμουτσάκος.

Ὅλα αὐτά ὅμως ἐλησμονήθησαν μόλις ἡ ΝΔ ἀνῆλθε στήν Κυβέρνηση. Καί τώρα ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου τό μόνο πού βρῆκε νά ἀπαντήσει ἦταν ὅτι τήν ἴδια ἐρώτηση εἶχε θέσει καί κατά τήν προηγουμένη θητεία τῆς Βουλῆς ὁ κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Καί εἶπε πώς καί τότε εἶχε δοθεῖ ἡ ἀπάντησις ὅτι… ἄλλαξαν τά κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν σημαιοφόρων καί τῶν παραστατῶν. Γιά τήν σημαία καί τόν ἐθνικό ὕμνο ὅμως οὔτε λέξις. Προτίμησε νά ἀπεραντολογήσει παραθέτοντας διάφορα ἄσχετα στοιχεῖα. Εἶπε συγκεκριμένως: «Ἐπειδή συνδέετε τήν ἔπαρση τῆς σημαίας μέ τή διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν, θά ἤθελα νά κάνω μιά μικρή ἀναφορά. Ἡ ἀνάπτυξη ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι μία διαρκής διαδικασία. Ξεκινᾶ ἀπό τό νηπιαγωγείο ὅταν τά παιδιά μαθαίνουν νά ζωγραφίζουν τήν ἑλληνική σημαία, μαθαίνουν τήν ἱστορία της καί τόν συμβολισμό τῶν χρωμάτων της καί συνεχίζεται καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς μαθητικῆς τους ζωῆς, ὅταν μαθαίνουν, ὅταν μαθαίνουμε ὅλοι νά ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας μέσα ἀπό τήν ἱστορία καί μέσα ἀπό τόν πολιτισμό μας. Ἐθνική συνείδηση σημαίνει πρῶτα ἀπ’ ὅλα αὐτογνωσία, σημαίνει γνώση καί κατανόηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας πέρα ἀπό ἐξωραϊσμούς ἤ ὅποιες ἐθνικιστικές ἐξάρσεις. Καλλιεργεῖται ὅμως καί μέ τήν ἑδραίωση τῆς πίστης μας στήν δημοκρατία, στούς θεσμούς της, στόν σεβασμό στά ἀνθρώπινα δικααιώματα, τήν καταπολέμηση διακρίσεων καί κοινωνικῶν ἀνισοτήτων, τήν στήριξη τῶν εὐάλωτων κοινωνικῶν ὁμάδων, τήν ἐνίσχυση τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, τήν ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητας, τόν σεβασμό πρός τόν ἄλλον. Ἄν ἡ σημαία μας εἶναι τό σύμβολο τῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ μας, τότε ἡ παιδεία μας εἶναι τό ὄχημα πού θά τή σφυρηλατεῖ. Ὡς πολιτικοί καί ὡς πολῖτες ἔχομε ὑποχρέωση ἕνα ἀνοιχτό, ἕνα συμπεριληπτικό σχολεῖο πάνω στίς διαχρονικές ἀξίες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τήν ἐλεύθερη σκέψη, τήν ἀναζήτηση τῆς ἱστορικῆς καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας, τήν ἀξία τοῦ ἐπιχειρήματος καί τοῦ ὀρθολογισμοῦ».

Σέ κάποια στιγμή μάλιστα εἶπε: «Οἱ μαθητές τήν κρατᾶνε ψηλά (τήν σημαία) καί τήν τιμοῦν ὅταν ψέλνουν τόν ἐθνικό μας ὕμνο». Πότε γίνεται αὐτό δέν εἶπε ὅμως, καί ἠρκέσθη σέ μιάν ἀόριστη ἀναφορά στίς ἐθνικές ἐπετείους.

estianews.gr

Δείτε και:

-Ρεσιτάλ εθνομηδενισμού από τη Δόμνα Μιχαηλίδου σε ερώτηση του Δ.Νατσιού: Η έπαρση σημαίας και ο εθνικός ύμνος στα σχολεία, ανήκουν στο «χθες»!

-«Όχι» του Μητσοτάκη για τον Εθνικό Ύμνο και έπαρση σημαίας στα σχολεία!

2 σχόλια:


 1. Αντί να σπεύσει η Κυβέρνηση να ζητήσει συγνώμη που ενώ μετά το 2017 που ο Σύριζα κατάργησε
  την έπαρση της σημαίας κτλ.,βουλευτές της τότε διαμαρτυρήθηκαν και υποσχέθηκε να την επανα
  φέρει δεν το έκανε λες και ντρεπόταν να παρουσιάσει φανερά την Ελληνορθόδοξη ταυτότητα της
  ποτισμένης με το αίμα αμέτρητων μαρτύρων και ηρώων Πατρίδας μας.Καί όχι μόνο δεν το έκανε
  αλλά ακόμα και χθες αρνήθηκε να υποσχεθεί ότι θα την επαναφέρει μετά την ερώτηση του επί 35
  χρόνια δασκάλου και αξιότιμου Προέδρου της ΝΙΚΗΣ ο οποίος είχε την τιμή να διδάσκει στους
  μικρούς μαθητές του εντιμότητα,ακεραιότητα,πίστη στην Πατρίδα,αγάπη για όλους τους ανθρώπους.
  Προσπάθησε να του πει η Κυβέρνηση δια της εκπροσώπου της ότι θέλει ο δάσκαλος να γυρίσει την
  χώρα μας πίσω την στιγμή που εκείνη χωρίς ίχνος ντροπής του αράδιασε χίλια-δυο για να του πει
  στην ουσία ότι δεν ξέρει τι λέει.Και μη χειρότερα να πούμε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητή Δόμνα,
  Για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει μπροστά, πρέπει να κοιτάξει προς τα πίσω. Στο ένδοξο χτες. Αυτό εγγυάται το λαμπρό μέλλον της Ελλάδας.

  Αλλά όχι προσπαθώντας από μόνοι μας. Μαζί και παρέα με τον Δεσπότη Χριστό. Αγαπητή Δόμνα σε προσκαλούμε και εσένα στο ταξείδι στο ένδοξο χτες κάτω από την ομπρέλα του Δεσπότη Χριστού. Ξέρεις Δόμνα, κανείς δεν περισσεύει για τον Δεσπότη Χριστό.

  Η ελπίς μας ο Πατήρ, καταφυγή μας ο Υιός, σκέπη μας το Πνεύμα το Άγιον. Τριάς Αγία, δόξα σοι.

  Καλή μετάνοια και καλή φώτιση σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή