13 Σεπ 2023

Γέροντας Γαβριὴλ Ἁγιορείτης: Σὲ χριστολογικὴ αἵρεση περιέπεσε ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

                       Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

               Γέροντας Γαβριὴλ Ἁγιορείτης:

Σὲ χριστολογικὴ αἵρεση περιέπεσε ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

Ὁ ὁσιακῆς βιοτῆς καὶ ὁμολογητὴς Γέροντας Γαβριήλ, ποὺ διαμένει στὸ Κελλὶ τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προέβη σὲ σημαντικὴ δογματικὴ διατύπωση σχετικὰ μὲ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (2016), ἡ ὁποία ἐδίχασε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ διχάζει τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὅσοι τὴν ἀπορρίπτουμε καὶ τὴν καταδικάζουμε παρουσιάσαμε πλῆθος θεολογικῶν ἐπιχειρημάτων καὶ συγγράψαμε τοῦ κόσμου τὰ κείμενα. Τὸ πιὸ ἐπιλήψιμο στοιχεῖο στὶς ἀποφάσεις της, κατὰ κοινὴ παραδοχὴ τῶν ὀρθοφρονούντων, εἶναι τὸ ὅτι ὀνόμασε τὶς αἱρέσεις ἐκκλησίες καὶ ἐπήνεσε τὰ αἱρετικὰ κείμενα τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» (ΠΣΕ), ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι Παγκόσμιο Συμβούλιο Αἱρέσεων τοῦ Προτεσταντισμοῦ.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, ὅλη τὴ δογματικὴ προβληματικὴ ὁ φωτισμένος Γέροντας, σὲ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μαζί του κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιο Ὄρος μία ὁμάδα Ὀρθοδόξων, μᾶς εἶπε τὰ ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη της εἶναι μόνον ὅσοι ἔχουν ὀρθὴ Πίστη, ὅσοι ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ αἱρετικοὶ δὲν εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καταδικάζονται, ἀναθεματίζονται καὶ ἀποκόπτονται ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης, ποὺ ἀναγνώρισε ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικούς (Παπικούς, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες), μετέτρεψε τὸ ἕνα σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔχει ἕνα Πνεῦμα, μία Πίστη, ἕνα Βάπτισμα (βλ. Ἐφ. 4, 4-5), σὲ ἕνα τερατῶδες σῶμα μὲ αἱρετικοὺς καί «Ὀρθοδόξους» μαζί, ποὺ δὲν ἔχουν μία Πίστη, ἕνα Πνεῦμα καὶ ἕνα Βάπτισμα. Συνεπῶς κακοποιεῖται, παραμορφώνεται καὶ βλασφημεῖται τὸ ἕνα ἑνιαῖο καὶ ἀδιαίρετο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πρᾶγμα ποὺ συνιστᾶ ὄχι μόνο ἐκκλησιολογικὴ ἀλλὰ καὶ χριστολογικὴ αἵρεση. Οἱ τοπικὲς “ὀρθόδοξες” ἐκκλησίες ποὺ δέχθηκαν τὴν ψευδοσύνοδο καὶ ὑπέγραψαν τὰ κείμενά της εἶναι ἐξ ἴσου αἱρετικὲς μὲ τὶς αἱρέσεις ποὺ ἐκκλησιοποίησαν».

Καθαρὰ καὶ σταράτα λόγια μὲ νοῦν Χριστοῦ καὶ διαχρονικὴ ἰσχὺ καὶ ἀξία, ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦν νὰ τὰ παρακάμψουν αὐτοὶ ποὺ ἐπαινοῦν καὶ ἐγκωμιάζουν τὴν ψευδοσύνοδο. Οἱ ὑπερβολικοὶ ἔπαινοι καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀποδοχή της δείχνουν ἔλλειψη Ἀληθείας, γιατὶ ἡ Ἀλήθεια δὲν ἐπιβάλλεται μὲ ψεύδη καὶ σοφιστεῖες, μὲ τὴν δύναμη τῶν ἰσχυρῶν. Εἶναι ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἰσχυρή, γιατὶ ταυτίζεται μὲ τὸν Θεάνθρωπο Χριστό.

Πρωτοπρεσβύτερος Ματθαῖος Βουλκανέσκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου