2 Απρ 2021

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 2.4.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

ΘΑ ΑΠΟΤΡEΨΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΗΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

Αἱ ἀντιθεσμικαὶ ὑπερβάσεις ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Γράφουν οἱ:  Γέρων Παΐσιος Μοναχὸς Καρεώτης καί Ἐπιφάνιος Μοναχὸς Καψαλιώτης.

“Α-ΠΟΛΙΣ” ΑΘΗΝΑ: Λαϊκὴ ὀργὴ διὰ Ἱεροσυλίαν 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ. Ἐθνομηδενιστική “Μεθόδευσις” κατά τῆς “Ἐξόδου” τοῦ Λαοῦ τήν 25η Μαρτίου. Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου.

Μὴ ἱκανοποιητικὸς ὁ δῆθεν προνομιακὸς διαχωρισμὸς τῶν καθεδρικῶν Ἱερῶν Ναῶν! Τοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου.

Ἡ Ἐπανάστασις   τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρ. Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρ Θεολογίας.

Ὁ Σουηδίας ἀπεκαθήλωσε τάς ἱεράς Εἰκόνας! Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Τιμουδᾶς.

Ἐνώπιον τοῦ κ. Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν ἀναφορά - καταγγελία. Οἱ καταγγέλλουσες, Κωνσταντίνα Ν. Κακογιάννη, Ἑλένη Ἀ. Καρνιάτη.

Τρισάγιον εἰς τὴν λεωφόρον τῶν ἡρώων.

Διαμαρτυρία κατά τῆς ΠτΔ. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας, Θεολόγος - φ. Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καὶ Διεθνῶν Σχέσεων.

Εὐθύνεται ἡ «θεολογία τοῦ προσώπου» διὰ τὴν κατάστασιν τῆς Ἱεραρχίας; Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα, θεολόγου.

Ἡ ΔΙΣ θὰ περισώση τὰ δις τῆς Pfizer; Γράφει ὁ π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου, Θεολόγος,   Ψυχίατρος, Δρ Βιοηθικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἀλεξάνδρα Ἐτ. Θεοδωροπούλου (1904-1983)! Ἱερὸν πρότυπον, αὐταπαρνήσεως καὶ ἀγάπης!

Ἀνθολόγιον μνημείων γραπτοῦ λόγου διὰ τὴν ἐλευθερίαν. 200ετηρίδος ἔνεκεν! Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

Ἀπέναντι εἰς ψευδοπροφήτας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Τὸ ΟΧΙ τῶν Νεομαρτύρων. Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

Λόγος ἀπολογητικὸς πρὸς ὅσους διαβάλλουν τὰς ἁγίας εἰκόνας. Ἁγίου Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Κλὼντ Βοριλόν. Ἡ κλωνοποίησις τῆς ἀγάπης. Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Οὐκρανία: ἀνορθόδοξος πόλεμος. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Ξυδιᾶς, θεολόγος.

Τὰ μὴ Ὀρθόδοξα τοῦ Σεβ. Ἰλίου τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας.

«Πράξη ἐκδίκησης» τοῦ Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου