30 Νοε 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 30.11.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΓΝΗΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ. Μετὰ ἀπὸ δέκα ὁλόκληρα ἔτη ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης λύει τὴν σιωπήν του!
Φωνή Ὀρθοδόξου συνειδήσεως...
ΕΚΛΟΓΗ ΕΝ ΑΓΙῼ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΟΧΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
«Κάθε ψῆφος σὲ τέτοιους ἀνθρώπους εἶναι ἁμαρτία». Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορμπίλας, Ὑποστ/γος ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ. Τοῦ Γέροντος Σάββα Λαυρεώτη.
Ἡ αἵρεσις τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ ἀποτελεῖ κακόδοξον ἑρμηνευτικὴν καὶ ὄχι ὁρολογιακὴν παρεξήγησιν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
ΗΓΕΤΙΚΟN ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ TOY ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
Σωματικαί ὀδύναι καὶ θεῖαι ἡδοναί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἡ κριτική ἔκδοσις τῶν Ἀσκητικῶν Λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Φωτόπουλος.
«Ὅσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δὲν πεθαίνουν» Κωνσταντῖνος Κατσίφας (28-10-2018). Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, Θεολόγος.
Ὁ «πόλεμος» κατὰ τοῦ ἀδιαρρήκτου δεσμοῦ Ἐκκλησίας – Κράτους.
«Ἀνάβλεψον, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε». Γερμανοῦ Β΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Θὰ προκληθῆ νέος κύκλος συζητήσεων.
† Ο ΚΑΝΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ. Ἀπὸ τὸν Ἅγιον Νικόλαον Πατρῶν εἰς τὸν Ἅγιον Ἀνδρέαν Κανάγκας Κογκό.
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Θέλουν νὰ διχάσουν τὸν λαό».
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου