8 Δεκ 2021

"Μή μεταβάλλετε τόν οἶκο τοῦ πατρός μου εἰς ἐμπορικόν κατάστημα".

"Μή μεταβάλλετε τόν οἶκο τοῦ πατρός μου εἰς ἐμπορικόν κατάστημα".

Γεώργιος Ιωάννου

 "Μή μεταβάλλετε τό σπίτι τοῦ πατέρα μου εἰς ἐμπορικόν κατάστημα." (Ἰωάν. β΄16, Ἑρμηνεία Π.Τρεμπέλα)

Αὐτά εἶναι τά λόγια τοῦ Χριστοῦ ὃταν εἶδε ἐμπόρους εἰς τόν ἱερόν περίβολον(!) τοῦ Ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὠνόμασε τόν ναόν "οἶκον τοῦ πατρός μου", δηλαδή "Οἶκον τοῦ Θεοῦ". 

Ὁ ναός τῶν Ἱεροσολύμων στάθηκε τό πρότυπο τῶν χριστιανικῶν ναῶν.

Ὁ χριστιανικός ναός ὀνομάζεται "Οἶκος Θεοῦ".

Εἶναι ὁ τόπος ὁ ἀφιερωμένος στή λατρεία τοῦ Θεοῦ.

καί στό ἒργο τοῦ Θεοῦ καί ἑπομένως ἀνήκει κατ΄ἐξοχήν στόν Θεόν.

Ὃμως:

Στούς ἱερούς ναούς σήμερα ἀπαιτοῦνται μάσκες καί Rapid-Test ἀκριβῶς ὃπως καί στά ἐμπορικά καταστήματα!  Δηλαδή ἒχουν καί τά δύο τόν ἲδιον βαθμόν κινδύνου;

Σέ κάποιους ἱερούς ναούς, ἀντί  κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου, γίνεται ἐπανάληψις τῶν ὁδηγιῶν τῶν ΜΜΕ γιά τό ἰό.

Σέ κάποιους ἱερούς ναούς, μέσα, γίνονται ἐμβολιασμοί, ὃπως καί σέ μία πτέρυγα κλινικῆς ἢ ἐμβολιαστικό κτίριο.

Ὁ Προφήτης καί Βασιλεύς Δαυίδ ψάλλει   "Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἶκου σου"  (Ψαλμ.25,8)

Εἶναι ἂραγε εὐπρέπεια νά μπαίνουμε στόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Θεοῦ μέ μάσκα; Νά ἀλλοιώνουμε τό "κατ΄εἰκόνα Θεοῦ" ἀκριβῶς μέσα στόν Οἶκον τοῦ Θεοῦ;

Ἢ μήπως εἶναι ἁμαρτία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ διότι ὑπονοοῦμε ὃτι ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά μᾶς προστατεύση ἀπό τόν ἰόν μέσα εἰς τόν οἶκον του; Μήπως δηλαδή εἶναι κάπως ἀνάλογον μέ τήν ἀσέβειαν τοῦ Μωϋσῆ καί τοῦ λαοῦ μέ τό "ὓδωρ ἀντιλογίας" καί τόν βράχον (Ἀριθμοί, κεφ.κ') πού δέν ἐπίστευαν ὃτι θα τούς δώσῃ νερό ὁ Θεός; Λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀσεβείας δέν τούς ἐπετράπη νά πᾶνε οἱ ἲδιοι στήν γῆ πού τούς εἶχε ὑποσχεθῆ ὁ Θεός.

Ὁ Μωϋσῆς εἶδε μέ δέος τήν καιομένη βάτον εἰς τήν ἓρημον.

Ἐμεῖς σήμερα στούς ναούς ἒχουμε κάτι πολύ περισσότερον ἀπό τήν φλεγομένη βάτο.

Ἐκεῖ τότε τά πάντα ἦσαν σκιά. Σήμερα εἶναι πραγματικότης "τῆς χάριτος ἐλθούσης".

Σέ κάθε Θεία Λειτουργία ἒχομε τόν Κύριον παρόντα. Μέσα στό ναό φυλάσσεται, ἐντός τοῦ  ἁγίου ἀρτοφορίου τό πανάγιο Σῶμα καί Αἷμα Του.

Τί φρικτότερον τούτου ὑπάρχει; Τί φοβερώτερον ἀλλά καί θειότερον;

Εἶναι πολύ πλεῖον τῆς ἁπλῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα στή φλεγομένη βάτο.

Καί ὃμως ἐμεῖς δέν ἒχουμε τό δέος τοῦ Μωϋσῆ...."

Ψάλλουμε στόν ναόν, "πᾶσαν τήν βιωτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν".

 Δηλαδή,  "ἂς ἀφήσουμε ἀπό τό μυαλό καί τήν σκέψι μας κάθε μέριμνα, ἐπίγεια καί βιωτική"

Καί συγχρόνως τρέμουμε μή μᾶς κολλήσῃ ἰό ὁ διπλανός μας στόν ναό;

Ταιριάζουν καί τά δύο μαζί;

Γίνονται σήμερα θαύματα;

Θά ἀπαντήσουμε:

-πῶς ἦταν ὁ παπα-Χρύσανθος στήν Σπιναλόγκα παπᾶς κάποιες δεκαετίες, κοινωνοῦσε τούς λεπρούς καί ἒτρωγε ὃτι ἒμενε ἀπό τήν Θείαν Κοινωνίαν, καί δέν ἐκόλλησε λέπραν, ἀλλά γέρασε ὑγιής καί ἐπῆρε σύνταξι;

-παρομοίως, πῶς κοινωνοῦσαν χωρίς νά μολυνθοῦν ὑγιεῖς μέ φυματικούς  μαζί, ἂνευ διακρίσεως, στό ἐκκλησάκι τοῦ νοσοκομείου φυματικῶν "Σωτηρία";

-τέλος, πῶς ἐξηγεῖται ὃτι ἱερεῖς ζοῦν ἀκόμη καί ἂνω τῶν 90 ἐτῶν ἀφοῦ ἒχουν κοινωνήσει χιλιάδες ἀγνώστους, ἀγνώστου ὑγείας ἢ ἀσθενείας. Οἱ ἱερεῖς αὐτοί ἒφαγαν πάντοτε τό ὑπόλοιπον τῆς Θείας Κοινωνίας καί δέν ἀρρώστησαν;

Ποία λοιπόν εἶναι ἡ πραγματική ἀξία τοῦ Οἲκου τοῦ Θεοῦ καί πῶς ἁρμόζει νά μπαίνουμε μέσα;

Βοηθήματα.

-Ἁγία  Γραφή

-Ε.Π.Ε. 29

-Ὁ Ναός στή ζωή μας. Καλλινίκου Καρούσου, Μητροπολίτου Πειραιῶς

-Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν. Δ.Παναγοπούλου

-Ὀρθόδοξος Ναός, Σύντομα κηρύγματα. Ἐπισκ. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου

-Ὁ ἐκκλησιασμός. Ἱερομονάχου Γρηγορίου.

-Τό Μεγαλεῖον τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Ναου. Εὐαγγέλου Κ. Μαντζουνέα, Δ/ρος Νομικῆς, +Πρωτοπρεσβυτέρου.

1 σχόλιο:

Νίκος είπε...

Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΑΟ
(Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου)
Σας παρακαλώ λοιπόν και σας ικετεύω, ας προτιμάμε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα
τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα, όπου κι αν βρισκόμαστε, στην εκκλησία.
Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο, έχοντας βιοτικές φροντίδες ή
περισπασμούς ή φόβους.Αφού τ' αφήσουμε όλα τούτα έξω, στις πύλες του ναού, τότε ας
περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com