25 Αυγ 2020

Ἀσυγχώρητα τὰ λάθη τῶν Ἀρχιεπισκόπων

 

Ἀσυγχώρητα τὰ λάθη τῶν Ἀρχιεπισκόπων

Γράφει ὁ κ.Παῦλος Στραβομύτης, ΗΠΑ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἐπιθυμῶ, νὰ σᾶς γράψω τὰ κάτωθι:

Ἡ ἀπόφασις τῶν Ἀρχιεπισκόπων νὰ σταματήσουν τὴν θείαν Κοινωνίαν εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἦτο μεγάλον καὶ ἀνεπίτρεπτον λάθος. Ἡ θεία Κοινωνία εἶναι τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας καὶ δὲν ἔχει οὐδεὶς τὸ δικαίωμα νὰ τὸ σταματήσῃ, ἐκτὸς τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατρὸς (Ἐξομολόγου).

Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀσθενείας ἡ θεία Κοινωνία, εἶναι τὸ μέγιστον τῶν Φαρμάκων, διότι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.

Αὐτὰ σᾶς τὰ γράφω ὄχι νὰ σᾶς ἀλλάξω τὴν Ἀγάπην καὶ τὸν σεβασμὸν πρὸς τοὺς Ἀρχιεπισκόπους, ἀλλὰ μὲ σκοπὸν νὰ μὴ δικαιολογήσωμεν μέσα μας, τὴν ἀπόφασιν αὐτὴν τῶν Ἀρχιεπισκόπων μας. Εἶναι μεγάλο λάθος, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἐὰν κάποιος διαφωνήση εἰς τοῦτον, ἡ ἀπάντησίς μου εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἐὰν οἱ Ἀρχιεπίσκοποι μᾶς σταματήσουν τὸ νερό, ποιὸς ἀπὸ ὅλους μας θὰ τὸ δεχθῆ; Εἶμαι ἀπολύτως σίγουρος ὅτι κανείς μας δὲν θὰ δεχθῆ τοιαύτην ἀπόφασιν, διότι γνωρίζομεν ὅτι χωρὶς νερὸ θὰ ἀποθάνωμεν.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς θείας Κοινωνίας, εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἀπεθάναμεν ἅπαντες «ΨΥΧΙΚΩΣ», διότι μᾶς ἔλειψε τὸ ὕδωρ τῆς Ζωῆς, ἡ θεία Κοινωνία.

Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, τὴν εὐθύνην καὶ τὴν ἐνοχὴν ἔχουν οἱ Ἀρχιεπίσκοποί μας, διὰ τοὺς ὁποίους εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τοὺς συγχωρήση. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τοὺς συγχωροῦμε ὡς Ἀρχιεπισκόπους (Ἀνθρώπους καὶ αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ), ἀλλά, εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν, δὲν δεχόμεθα καὶ δὲν συγχωροῦμεν τὸ λάθος τους αὐτό.

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα εἰς τὸν Θεόν, νὰ φωτίση τοὺς Ἀρχιεπισκόπους μας νὰ ἄρουν τὴν ἁμαρτωλὴν αὐτὴν ἀπόφασίν των καὶ νὰ μᾶς δώσουν ξανὰ τὸν Χριστόν μας, διότι, ἄνευ Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει καὶ ζωή.

Ὅσον διὰ τὸν κορωνοϊόν, ἡ γνώμη μου εἶναι, ὅτι προσπάθησαν νὰ μᾶς τὸν παρουσιάσουν καὶ τὰ κατάφεραν σὲ μεγάλον σημεῖον, σὰν ἕνα μεγάλον σαρκοφάγον ζῷον, τοῦ ὁποίου τὸ ἐκλεκτὸν φαγητόν, εἶναι οἱ πνεύμονες τοῦ ἀνθρώπου ἢ σὰν δεινόσαυρους, ποὺ ποδοπατοῦν τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ σπίτια μας, Κατόπιν ἐντολῆς τῶν «Ἡγεμόνων», διότι πρέπει νὰ (μένουμε σπίτι), ἐπειδὴ μᾶς λυποῦνται οἱ Καλόψυχοι. Αἶσχος καὶ ἐντροπή. Εἶναι ὅλα ψέματα. Ἡ ἀλήθεια, νομίζω, εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὁ Κορωνοϊὸς εἶναι ἕνας ἰὸς γρίππης, ὅπως κάθε ἄλλος ἰός, μὲ μόνην τὴν διαφορετικότητα τῆς μεταδόσεως, ἡ ὁποία ἀποφεύγεται μὲ τὴν τήρησιν τῶν ἀποστάσεων, τὰς ὁποίας πρέπει νὰ τηροῦμεν ἅπαντες. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι σχέδια τοῦ διαβόλου, πρὸς ἐπιβολὴν ἐλέγχου τῶν ἀνθρώπων, νὰ μᾶς σφραγίσουν καὶ νὰ μᾶς παραδώσουν στὸν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ. Δηλαδὴ τὴν πανδημίαν θὰ τὴν κάνουν Ἐνδημίαν, δηλαδὴ ἀσθένειαν μονίμου ὑπάρξεως, διὰ νὰ πετύχουν ὅλα τὰ διαβολικὰ σχέδιά τους.

Ὅποιος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἐνδώσει σὲ ὅλα αὐτά, πιστεύοντας ὅτι εἶναι σωστά, δὲν εἶναι σωστὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανός.

Χριστὸς Ἀνέστη

Δέχομαι συζήτησιν, ἐπὶ τῶν γραφομένων μου, ἀπὸ ὁποιονδήποτε καὶ ὅποτε καὶ ὁπουδήποτε.

Μὲ πολλὴ Ἀγάπη Χριστοῦ

Παῦλος Στραβομύτης – Paul Strates

217 Longwood Drive –  Winston-

 Salern, N.C. 27104

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο κ.Παύλο!!.Είναι ακριβώς όπως τα λές!!! συγχαρητήρια!! κρατήστε γερά την Πίστη την Αγία εκεί στα ξένα όπου βρίσκεστε και διδάξτε Χριστό με την στάση σας!!! Να είστε πάντα γερός!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com