21 Νοε 2019

Αὐτοεξευτελίσθη ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας


Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἐμνημόνευσε τὴν ἡμέραν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τὸν Ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιον. Ἡ ἀσύνετος αὐτὴ πρᾶξις τὸν ἐξέθεσεν ἀνεπανόρθωτα καὶ κλονίζει τὸ Πατριαρχεῖον.
Πρῶτον, ἀπεφάσισε μόνος ἄνευ τῆς Συνόδου του καὶ ἑπομένως αὐτὴ ἡ ἐνέργειά του δὲν εἶναι μόνον ἀντικανονική, ἄρα ἄκυρος, ἀλλὰ καὶ ἀπολυταρχικὴ ποὺ θὰ ἐζήλευε κάθε ὁλοκληρωτικὸν καθεστώς.
Δεύτερον, μόνον οἱ ἀλαζόνες δικτάτορες ἀποφασίζουν καὶ ἔπειτα κοινοποιοῦν εἰς τοὺς ὑποτελεῖς τους τὰ πρεπραγμένα. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐποίησε, καθὼς τὸ πρωὶ τῆς 8ης ἐμνημόνευσε καὶ ἔπειτα ἀπέστειλε τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολήν:
«Προσφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Κατόπιν τῶν ὅσων διεξοδικῶς συνεζητήσαμεν καὶ κατ’ ἰδίαν μεθ’ ὅλων ὑμῶν, καὶ μετὰ ἀπὸ ὥριμον σκέψιν καὶ πολλὴν προσευχήν, ἐκζητήσαντες τὴν ἐπίνευσιν τοῦ Παρακλήτου Ἁγίου Πνεύματος, καὶ κηδόμενοι τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἤχθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν, ὅπως προβῶμεν εἰς τὴν ἀναγνώρισιν τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς Μακαριωτάτου κ.κ. Ἐπιφανίου, καθ’ ὅτι ἥκει καιρός».

Τρίτον, ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν διαφαίνεται ὅτι προέταξε τὴν σκέψιν καὶ κατόπιν τὴν προσ­ευχήν! Αὐτὴ εἶναι κοσμικὴ στάσις καὶ δεικνύει ὅτι δὲν εἶναι ἐκκλησιαστικὴ ἀπόφασις ἀλλὰ πολιτική.
Τέταρτον, δὲν δίδει καμίαν ἐξήγησιν! Ἐπισημαίνει ἁπλῶς «ἥκει καιρός»! Ποῖος νομίζει ὅτι εἶναι; Πρόκειται διὰ ἐμπαιγμὸν τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος καὶ συμπεριφορὰν παπικωτέραν τοῦ πάπα!
Πέμπτον, εἶναι γνωστὸν ὅτι ἐδέχθη ἐπισκέψεις ἀπὸ τὸν ὙφΕξ κ. Διαματάρην καὶ τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Μητσοτάκην. Ἂν λοιπὸν εἶναι «λεβέντης», ὅπως ὁ ἴδιος λέγει γιὰ τοὺς Κρητικοὺς, νὰ παραιτηθῆ καὶ νὰ δηλώση δημόσια ὅτι ἐπιέσθη καὶ ὅτι δὲν προδίδει τὴν ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὸν θρόνον του.
Πῶς θὰ σταθῆ εἰς τὸ ἑξῆς, ὅταν τὰ ἴδια του τὰ λόγια τὸν προδίδουν; Δύο βίντεο τοῦ «Katehon Think Tank» τῆς 27ης Ἰουνίου 2016 ποὺ ἔφερε καὶ πάλι εἰς τὴν ἐπικαιρότητα ἡ ἱστοσελὶς «Ακτίνες» τῆς 9ης Νοεμβρίου 2019 παρουσιάζουν δηλώσεις του, εἰς τὰς ὁποίας ἐρωτᾶται καὶ ἀπαντᾶ τὰ ἑξῆς:
«-Τί σκέφτεστε γιὰ τὴν πρόσφατη δήλωση τῶν Οὐκρανῶν βουλευτῶν γιὰ τὴν Αὐτοκεφαλία;
– Αὐτὸ τὸ ἔμαθα, ἀλλὰ εἶναι ἕνα θέμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐγὼ ὅπως εἶπα καὶ στὴ Σύναξη τῶν Προκαθημένων στὴ Γενεύη ἡ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία ἀνήκει στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία καὶ Πατριάρχης εἶναι ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας… Θὰ ἤθελα νὰ πῶ στὸν Μακαριώτατο ἀδελφό μου Ὀνούφριο στὸ Κίεβο Χρόνια Πολλά! Ἔζησα δέκα χρόνια στὴν Ὀντέσα, γνωρίζω τὸν Ὀνούφριο ὅτι εἶναι ἕνας Ἅγιος ἄνθρωπος καὶ νὰ ξέρει πὼς τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καὶ ὅλοι μας εἴμαστε κοντά του στὴν Κανονικὴ Ὀρθόδοξη Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία μὲ Μητροπολίτη τὸν Μακαριώτατο Ὀνούφριο ποὺ νὰ ἔχει τὰ καλά τοῦ Θεοῦ. Χρόνια Πολλὰ καὶ ὑγεία πάνω ἀπὸ ὅλα».
Μακαριώτατε, σᾶς ὑπενθυμίζομεν τὸ τοῦ Ἐπιμενίδου ποὺ καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος μνημονεύει: «Κρῆτες, ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί· Ἀλλὰ σύ γ᾿ οὐ θνῄσκεις…».
Δείτε και
Δείτε σχετικά και:
-Οικουμενιστικό προσκύνημα ή περί Βασούλας Ρύντεν ( Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)  http://aktines.blogspot.gr/2013/11/blog-post_28.html
-Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Οικουμενισμός και η Βασούλα Ρύντεν http://aktines.blogspot.gr/2012/01/blog-post_7552.html

1 σχόλιο:

ΜΑΡΙΑ είπε...

Τελικά δέν εἶναι μόνο οἱ Κρῆτες "ἀεί ψεῦστες..." καί τά ὑπόλοιπα.
Ἔχουμε γεμίσει ἀπό τέτοιους στήν Ἑλλάδα καί μάλιστα σέ θρόνους, πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς.

Ὅποιος δέν εἶναι μέ τήν Ἀλήθεια πού εἶναι ὑποστατική, δηλαδή ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, κατά τό: " «ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάννης 14, 1-14), εἶναι μέ τό ψεῦδος.

Καί ποιός εἶναι ὁ πατέρας τοῦ ψεύδους;
"ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι". (Ἰωάννης 8, 44-45).

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com