18 Σεπ 2019

Παραιτηθεῖτε ΤΩΡΑ! Ἕως ἐδῶ, κυρίες Σοφία Ζαχαράκη καί Νίκη Κεραμέως τοῦ Ὑπ. Παιδείας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ἕως ἐδῶ, κυρίες Σοφία Ζαχαράκη καί Νίκη Κεραμέως τοῦ Ὑπ. Παιδείας
Τοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανικός λαός τῆς Ἑλλάδος τήν παρελθοῦσα τετραετία δέχθηκε λυσσώδη ἐπίθεση στήν Πίστη καί τίς Παραδόσεις του. Ἀρχικά στάθηκε ἐμβρόντητος καί ἀπορημένος γιά τήν ἐκμετάλλευση ἀπό τούς κυβερνῶντες τῆς ἀγωνίας του νά ἀντιμετωπίσει τήν οἰκονομική κρίση.

Δέν πίστευε στά μάτια καί τ' αὐτιά του, βλέποντας καί ἀκούγοντας τούς ἐπιρρεπεῖς, ἄν ὄχι ἐπαγγελματίες, στά ψεύδη καί τήν ὑποκρισία πολιτικούς νά ἐπιχειροῦν πάνω στή δυστυχία του, σάν τόν λύκο πού χαίρεται στήν ἀναμπουμπούλα, ὅπως λέει ὁ θυμόσοφος λαός, νά ἐφαρμόσουν παραλλήλως μέ τίς οἰκονομικές πολιτικές τους καί τήν ἀντίχριστη ἰδεολογία τους.
Νομιμοποίηση ἀλλαγῆς φύλου στά ἀνήλικα παιδιά, σύμφωνο συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν, πολεμική κατά τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, νομιμοποίηση τῆς ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν, καί ἄλλα πολλά. Προωθήθηκαν καί ἐπικυρώθηκαν διά νόμων καί ὑπουργικῶν ἀποφάσεων.
Ἀποκορύφωμα ὅμως ὑπῆρξε ἡ σύνταξη καί προώθηση ἤ μᾶλλον ἐπιβολή τῶν νέων Θρησκευτικῶν. Ἀντί τῆς καταργήσεως τοῦ μαθήματος τήν ὁποία θά ἐπιθυμοῦσαν, ἐπεδίωξαν καί κατόρθωσαν κάτι ἀπείρως χειρότερο: τήν ἀλλοίωση τοῦ  ὀρθοδόξου περιεχομένου του ἤ ἀκριβέστερα τήν ἀντικατάστασή του μέ ἕνα συνονθύλευμα τῶν ὀρθοδόξων στοιχείων μέ στοιχεῖα τῶν διαφόρων αἱρέσεων καί θρησκειῶν σέ μία συγκριτιστική βάση.
Δυστυχῶς, γι' αὐτά τά μεταλλαγμένα θρησκευτικά πού ὑπηρέτησαν καί ἐξέφρασαν τήν ἄθεη καί ἀντίχριστη ἰδεολογία τῶν προηγουμένων κυβερνώντων ἐργάστηκαν συνειδητά καί συνεργάστηκαν ὡς ὁμόφρονες ἐκείνων στήν πράξη, γενόμενοι ἐπίορκοι οἱ ἴδιοι τῆς ἀποστολῆς τους, ὁρισμένοι ὀρθόδοξοι ὑποτίθεται θεολόγοι, ἀκόμη καί καθηγητές τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς Πατρίδος μας.
Ἀκόμη τραγικότερο ὑπῆρξε τό γεγονός ὅτι ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ἱεράρχες της, ἐκτός ὀλίγων ἐξαιρέσεων, δέν στάθηκαν στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί μᾶλλον ἀναιμικά, συμβιβαστικά καί διπλωματικά ἀντιμετώπισαν τό συγκεκριμένο πρόβλημα. Ἕνα πρόβλημα προφανέστατα ἀπό ἐκεῖνα πού ἀπαιτοῦν ξεκάθαρη καί δυναμική ἀντιμετώπιση μέ ἕνα καί μοναδικό στόχο:τήν ἀνυποχώρητη καταγγελία τους καί τήν ἀδιαπραγμάτευτη ἀπόρριψή τους!
Σέ ἀντίθεση ὡστόσο πρός τήν πνευματική ἡγεσία του μεγάλο μέρος τῶν θεολόγων, τῶν γονέων καί ἀρκετῶν κληρικῶν ἀγωνίστηκαν μέ ζῆλο καί συνέπεια  κατά τῆς χειρότερης μορφῆς προπαγάνδας καί ὑπονομεύσεως τῆς Πίστεως καί τῆς Παραδόσεως τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ λαοῦ, τῶν νέων μεταλλαγμένων θρησκευτικῶν.
Ὁ σημαντικότερος καρπός αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος ὑπῆρξαν οἱ κατόπιν σχετικῶν προσφυγῶν στό ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Χώρας, τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, σχετικές θετικές πρός τό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια Ἀποφάσεις του. Τά νέα προγράμματα σπουδῶν καί τό περιεχόμενο τῶν φακέλλων τοῦ νέου μαθήματος τῶν νέων Θρησκευτικῶν, πού ἀπεργάστηκαν καί δημιούργησαν ἄθεοι πολιτικοί παράγοντες συνεργαζόμενοι μέ τούς θεολόγους τοῦ "Καιροῦ" καί ὁμόφρονές τους δοκησίσοφοι ἐκσυγχρονιστές καθώς καί διαφόρους ἐξωθεσμικούς ψευδοεπιστήμονες, κρίθηκαν ἀπό τό ΣτΕ ὡς ἀντισυνταγματικά καί προσηλυτιστικά, δηλαδή ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυνα!
Ἡ ἀλλαγή στή διακυβέρνηση τῆς χώρας μας, ἀνεπτέρωσε τίς ἐλπίδες ὅτι τό κακό εἰδικά σέ αὐτό τό μεῖζον ζήτημα θά ἀναχαιτισθεῖ. Κάποιες πρῶτες δηλώσεις σχετικῶς ἐνθαρρυντικές ἐκ μέρους τοῦ προσώπου πού διαδέχθηκε τούς χειρότερους Ὑπουργούς Παιδείας τῆς μεταπολιτεύσεως, τούς κ. κ. Φίλη καί Γαβρόγλου, ἔδωσαν τήν αἴσθηση καί ἐντύπωση ὅτι ἐπιτέλους θά σταματήσει ἡ καταστροφή.
Δυστυχῶς, ὅμως, τόσο ἡ νέα ὑπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως ὅσο καί ἡ νέα ὑφυπουργός κ. Σοφία Ζαχαράκη δέν ξεκίνησαν καθόλου καλά τή θητεία τους. Ἀντί νά φροντίσουν μέ ἁπόλυτη προτεραιότητα νά διορθώσουν τό μέγα ἔγκλημα κατά τῆς μαθητιώσης νεολαίας καί συμμορφούμενες πρός τίς σχετικές Ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης νά ἐπαναφέρουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στό Συνταγματικό του πλαίσιο, ἐπέλεξαν κυνικά τό ἀπρόσμενο: Ἀποφάσισαν, χωρίς κἄν ἔστω καί μία προσχηματική δικαιολογία, τήν ἀπρόσκοπτη συνέχεια τοῦ ἐγκλήματος τῶν προκατόχων τους, δηλαδή τήν συνέχιση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀντισυνταγματικῶν, συγκριτιστικῶν καί πανθρησκειακῶν μεταλλαγμένων Θρησκευτικῶν!
Ἐπιπλέον συνεργάζονται ἄψογα μέ τόν σκανδαλωδῶς διατηρηθέντα στή θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὑπουργείου, διορισθέντα ἐκ τῆς προηγουμένης διακυβερνήσεως, κ. Γεώργιον Καλαντζή, ὁ ὁποῖος ἔτσι συνεχίζει ἀνεμπόδιστα τό ἐκθεμελιωτικό τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας ἔργο του.
Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω καί μέ δεδομένον ὅτι, ἀφ' ἑνός μέν, ἡ περίοδος τῶν ἐξηγήσεων καί τῶν παρακλήσεων καί τῶν ἐπισημάνσεων ἀλλά καί τῆς μακροθυμίας καί ἀφελείας ἐκ μέρους τῶν θιγομένων καί ἐνδιαφερομένων ἔχει μετά κορεσμοῦ ὁλοκληρωθεῖ, ἀφ' ἑτέρου δέ, οἱ ὡς αἱρετικοί πλέον ἐνεργοῦντες νέοι ἁρμόδιοι ἀδιαφορήσαντες καί γιά τήν πρώτη καί τήν δευτέρα "νουθεσία" ἐκπαιδευτικῶν καί γονέων νά ἐνεργήσουν τά δέοντα δέν συνετίζονται, δέν ἀπομένει τίποτε ἄλλο παρεκτός τῆς κοινῆς πλέον ἀπαιτήσεως ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ!
Κυρία Ὑπουργέ Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως, καί κυρία Ὑφυπουργέ, κ. Σοφία Ζαχαράκη δέν ἀναμένουμε πλέον καμμία ἐνέργεια, οὔτε ἀποδεχόμαστε καμμία δικαιολογία γιά τήν προκλητική καί ἀπαράδεκτη στάση σας. Ὀφείλετε ἐάν σέβεστε τόν ἑαυτόν σας νά παραιτηθεῖτε!
Καλοῦμε δέ, ὅλους τούς συναδέλφους ἐκπαιδευτικούς, τούς ἀγωνιῶντες Γονεῖς, τούς εὐλαβεῖς Κληρικούς, τούς ὀλιγοστούς ὀρθοφρονοῦντες Ἱεράρχες καθώς καί τήν ὀρθόδοξη νεολαία, νά ἀγωνισθοῦμε καί πάλι ἀπαιτοῦντες ἀνυποχώρητα ἀπό τούς Κυβερνῶντες τήν ἄμεση ἐφαρμογή τῶν σχετικῶν Ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ!
…………………………………………………..
Δείτε και

4 σχόλια:

Efstathios Efstathios είπε...

Με συγχωρείτε! Περιμένατε αλλαγές; Εναλλαγές ναι. Όπως γίνεται από τη Μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Φεύγα εσύ να έρθω εγώ. Τα πράγματα είναι απλά. Φεύγει ο Κώτσιος κι έρχεται ο Μήτσιος!!! Απλά εκτελούν τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις!!! Τί είναι αυτό που πρέπει να μας κάνει εντύπωση; Δεν καταλαβαίνω!!!

Ανώνυμος είπε...

Σωστά τα λέει ο πρώτος σχολιαστής. Εντύπωση όμως μας κάνει η στάση της ηγεσίας της Εκκλησίας, που είναι τουλάχιστον απογοητευτική, για να μην πούμε τίποτε χειρότερο!

Ανώνυμος είπε...

Ακριβώς, ακριβώς, Efstathios!

Ανώνυμος είπε...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com