4 Δεκ 2018

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Πρόσφατα γεγονότα ἐμπεδώσεως τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης

Ἐν Πειραιεῖ 3-12-2018
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δύο πρόσφατα γεγονότα ἀποδεικνύουν καί ἐπιβεβαιώνουν τήν πρακτική ἐφαρμογή τῶν αἱρετικῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) ἐκ μέρους τῶν Οἰκουμενιστῶν. 

α) Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ κατεγνωσμένου αἱρετικοῦ, μονοφυσίτη, Συροϊακωβίτη ψευδοπατριάρχη Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς κ. Ἰγνατίου-Ἐφραίμ Β΄ στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἑλληνική Πολιτεία καί β) ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στό Φανάρι.
Ὡς γνωστόν, ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου μέ τό κείμενό της «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»[1], μεταξύ ἄλλων, ἀνεγνώρισε ἐκκλησιαστικότητα στίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καί ἐξετίμησε θετικῶς τούς συγχρόνους ἀτελέσφορους, οἰκουμενιστικούς διαλόγους μεταξύ τῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν καί τῶν αἱρετικῶν. Ἡ αἱρετική αὐτή γραμμή ἀκολουθήθηκε καί στίς δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις.
1. Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ κατεγνωσμένου αἱρετικοῦ, μονοφυσίτη, Συροϊακωβίτη ψευδοπατριάρχη Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς κ. Ἰγνατίου-Ἐφραίμ Β΄ στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί στήν Ἑλληνική Πολιτεία.
Ἡ ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε ἀπό 13 ἕως 17 Νοεμβρίου 2018, στήν ὁποία ἦταν παρόντες οἱ : Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης, Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Θεσπιῶν κ. Συμεών, καί κληρικοί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Κατά τήν ἐπίσκεψή του, ὁ ψευδοπατριάρχης κ. Ἰγνάτιος-Ἐφραίμ Β' ἀναγορεύθηκε ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν[2], ἐπισκέφθηκε μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο[3], τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. Ἀλέξιο Τσίπρα[4], τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαο Βούτση[5], τό ἴδρυμα περιθάλψεως ἀτόμων μέ νοητική ὑστέρηση ἤ σύνδρομο Down «Μαρία Κόκκορη» τῆς  Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν[6], στό ὁποῖο παρέστη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος, τόν ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «Ἀποστολή», ὅπου τόν ὑποδέχθηκε καί τόν προσφώνησε ὁ Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας[7] καί τό Θεολογικό Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε καί τόν προσφώνησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος [8].
Πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι εἶναι εὐτυχές τό γεγονός ὅτι ἀποφεύχθηκε ὁποιαδήποτε λειτουργική κοινωνία μεταξύ τῶν μονοφυσιτῶν καί τῶν ἡμετέρων. Ὅμως, κάποιες δηλώσεις καί ἐνέργειες προκάλεσαν σκανδαλισμό καί βεβαίως ἐγείρουν τήν ἔντονη θεολογική ἀντίρρησή μας.
Κατ'ἀρχήν, στά ἀνακοινωθέντα ἀποκρύφθηκε ἐπιμελῶς ἡ πραγματική ταυτότητα τοῦ κ. Ἰγνατίου-Ἐφραίμ Β΄. Ἀντί νά γραφεῖ ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ ἐν λόγῳ εἶναι κατεγνωσμένος αἱρετικός, μονοφυσίτης, Συροϊακωβίτης ψευδοπατριάρχης, γράφτηκε καί χαρακτηρίστηκε ὡς «Μακαριώτατος Πατριάρχης», «Συρορθόδοξος» καί ἀναγνωρίσθηκε ὡς «Ἐκκλησία». Οἱ 14 Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὡς κανονικό Μακαριώτατο Πατριάρχη τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας, Συρίας, Ἀραβίας, Κιλικίας, Ἰβηρίας τε καί πάσης Ἀνατολῆς ἀναγνωρίζουν τόν κ. Ἰωάννη, καί ὄχι τόν κ. Ἰγνάτιο-Ἐφραίμ Β΄. Δέν παραβλέπουμε βέβαια τό γεγονός ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης ἐμφορεῖται ἀπό οἰκουμενιστικά φρονήματα καί τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας βρίσκεται ὑπό οἰκουμενιστική αἰχμαλωσία. 
Ἄλλο ἀπαράδεκτο γεγονός ἦταν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ζήτησε τήν προσευχή τοῦ αἱρετικοῦ μονοφυσίτη!Ἐπεσήμανε ὅτι «αὐτήν τήν στιγμή τό μεγάλο "ὅπλο" στά χέρια καί στήν καρδιά τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ προσευχή τοῦ ἑνός γιά τόν ἄλλον καί κυρίως ἡ συνεργασία καί ἡ ἑνότητα σέ πολλά πράγματα, πού εἶναι ἀπαραίτητα σήμερα»[9].
Ἕτερο τραγικό γεγονός ἦταν ὅτι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, ἐκ μέρους ὅλων τῶν συνεργατῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τοῦ διευθυντῆ τοῦ Οἰκοτροφείου π. Ἀλεξίου Ψωΐνου καί ὅλων τῶν φοιτητῶν, προσέφερε στόν αἱρετικό μονοφυσίτη δύο φιάλες γιά τό νερό καί τό κρασί τῆς προετοιμασίας τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὕφασμα γιά ἀρχιερατική στολή καί ἀναμνηστικά δῶρα στήν συνοδεία του. Ἡ κίνηση αὐτή σημαίνει ὅτι ἀναγνωρίζει χάρη, μυστήρια καί ἱερωσύνη στούς αἱρετικούς μονοφυσῖτες.
Τέλος, τό γεγονός τῆς ἀναγορεύσεως τοῦ αἱρετικοῦ μονοφυσίτη σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας! ἀπό τό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν εἶναι - ἄν μή τί ἄλλο - ἐξοργιστικό.
Ἐμεῖς, ὅμως, οἱ Ὀρθόδοξοι γνωρίζουμε πολύ καλά καί δέχόμαστε ὅτι «Ἀντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες ὀνομάζονται οἱ «Χριστιανοί», οἱ ὁποῖοι δέν ἐδέχθησαν τήν Δ΄ καί τίς ἑπόμενες Οἰκουμενικές Συνόδους, ἀπεκόπησαν ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἐσχημάτισαν τίς μονοφυσιτικές αἱρετικές κοινότητες τῆς Ἀνατολῆς, δηλ. τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, τῶν Αἰθιόπων, τῶν Ἀρμενίων, τῶν Συροϊακωβιτῶν καί τῶν Ἰνδῶν τοῦ Μαλαμπάρ»[10]. Οἱ Ἰακωβίτες συγκεκριμένα ἀπετέλεσαν τό δυτικό συριακό χριστιανισμό μέ κέντρο τήν Ἀντιόχεια. Ἔλαβαν τήν ὀνομασία τους ἀπό τόν Ἰάκωβο Βαραδαῖο (Σύρο ἱεραπόστολο) τό 542/3. Λόγῳ τῶν συνεχῶν διώξεων, πού ὑπέστησαν, δέν κατάφεραν νά ἀποτελέσουν ἕνα ἑνιαῖο σῶμα. Ὡστόσο, διατήρησαν τήν ἑνότητά τους, ἄν καί διασκορπισμένοι σέ διάφορα ἐδάφη τῆς Συρίας[11]. «Ἡ διαφορά μας μέ τούς Ἀντιχαλκηδονίους ἀφορᾶ αὐτό τό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες μας, ἀπό τήν Δ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδο καί ἐντεῦθεν ἐπεσήμαναν ὅτι ὄχι μόνο ὁ Εὐτυχής, ἀλλά καί ὁ Σεβῆρος καί ὁ Διόσκορος δέν εἶχαν ὀρθή πίστη περί τοῦ Προσώπου τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου καί τῶν δύο ἐν Αὐτῶ τελείων φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης. Καί ἀκόμη ὅτι συνέχεαν τίς φύσεις, πρεσβεύοντες ὅτι ὁ Θεάνθρωπος δέν εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Παναγίας Τριάδος, τό ὁποῖο προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἕνωσε ἐν τῆ ἀϊδίω Ὑποστάσει Του μέ τήν θεία φύση, ἀλλά κάποια ἄλλη θεανθρώπινη ὕπαρξις, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τήν ἕνωση τῶν δύο φύσεων»[12].
Δέν τά γνωρίζουν αὐτά οἱ Οἰκουμενιστές; Βεβαίως τά γνωρίζουν, ἀλλά εἶναι στρατευμένοι στό σχέδιο ἐξαπλώσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
2. Ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στό Φανάρι.
Τό σκότος καί τό ἔρεβος τοῦ σατανοκινήτου διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί ὄχι τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου, ἐξεπέμφθη γι’ἀκόμη μία φορά ἀπό τό ἑσβεσμένο Φανάρι κατά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Ὅπως κάκιστα ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου οἰκουμενιστοῦ καί μασόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα, συμμετεῖχε στόν ἑορτασμό ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα Φραγκίσκου, ἡ ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς κατεγνωσμένους αἱρετικούς παπικούς Καρδινάλιο κ. Kurt Koch, Πρόεδρο τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου γιά τήν προώθηση τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, κ. Brian Farrell, Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου, κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέα τοῦ Συμβουλίου, καί τόν Νούντσιο τοῦ Βατικανοῦ στήν Ἄγκυρα κ. Paul Fitzpatrick Russell.
Κατ'ἀρχήν, στά ἀνακοινωθέντα ἀποκρύφθηκε ἐπιμελῶς ἡ πραγματική ταυτότητα τῶν ἀποτελούντων τήν ἀντιπροσωπεία. Ἀντί νά γραφεῖ ἡ ἀλήθεια ὅτι οἱ ἐν λόγῳ εἶναι κατεγνωσμένοι αἱρετικοί, Παπικοί, Λατῖνοι, γράφτηκε ὅτι εἶναι Σεβασμιώτατοι, Ἐπίσκοποι, Ἀρχιεπίσκοποι, ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκῖσκος ἀποκλήθηκε ὡς «ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης» καί ἀναγνωρίσθηκαν ὡς «Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία»[13]. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ἀντικανονική συμπροσευχή, ἀφοῦ οἱ αἱρετικοί Λατῖνοι, παρέστησαν κατά τήν Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, παραστεκόμενοι στά παραθρόνια.
Ὁ οἰκουμενιστής Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν ὁμιλία του πρός τήν ἀντιπροσωπεία ἀναφέρθηκε στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί στόν διεξαγόμενο διάλογο μεταξύ Ὀρθοδόξων ἐκ τῶν οἰκουμενιστῶν καί Παπικῶν[14], ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς θέμα «Πρωτεῖο καί Συνοδικότητα κατά τήν δεύτερη χιλιετία καί σήμερα», λέγοντας ὅτι «ὁ διάλογος εἶναι ἀπάντησις εἰς τόν θρησκευτικόν φονταμενταλισμόν, ὁ ὁποῖος πάντοτε γεννᾷ ὀξύτητα, διάσπασιν καί βίαν»[15].
Ὡς ἀπάντηση στά περί διαλόγου τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου παραθέτουμε, ὄχι δικά μας λόγια καί ἐπιχειρήματα, ἀλλά θέσεις ἁγίων καί ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ λίαν προσφάτως ἑορτασθείς, πασίγνωστος, λαοφιλής, σύγχρονος Γέρων, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ διορατικός καί θαυματουργός, ὁσον ἀφορᾶ τούς διαλόγους μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν, συμβούλευε : «Ἐσεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι, θά κρατήσετε (στούς διαλόγους) καί θά ἀκολουθήσετε τήν Ὀρθόδοξη θέση. Ἄν τώρα αὐτοί (οἱ Παπικοί) θέλουν νά ἔρθουν μαζί μας, οὔτε μποροῦμε, ἀλλά οὔτε καί πρέπει νά τούς ἐμποδίσουμε νά ἔλθουν. Μή φοβᾶστε! Οἱ διαθέσεις τοῦ Πάπα ἀνέκαθεν ἦταν νά ὑποτάξει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί θά ἔλθει ἡμέρα, πού ὁ διάλογος θά ματαιωθεῖ˙ τίποτε δέν πρόκειται νά γίνει˙ ἄλλωστε οἱ οὐνίτες, αὐτός ὁ δούρειος ἵππος, εἶναι φῶς φανάρι ὅτι τούς ἐνδιαφέρει νά ἀναγνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι κεφαλή τόν Πάπα καί τίποτε περισσότερο»[16].
Λέγει ὁ βαθυνούστατος μακαριστὸς ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος : «Τὸν κύριο λόγο σήμερα μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν τὸν ἔχει ὁ πολυσυζητημένος Διάλογος. Ἀλλὰ, περὶ τίνος διαλόγου πλέον πρόκειται; «Μήπως ὅτι θὰ ἐρευνήσωμεν ἐν ἀγάπῃ πρὸς εὕρεσιν τῆς ἀληθείας; Αὐτὴ ἡ ἔννοια τοῦ «Διαλόγου» θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ εὐσταθήσῃ μόνον, ἂν δύο ἄθεοι ἢ ἀγνωστικιστές ἀποφάσιζαν νὰ διαλεχθοῦν. Ὅταν, ὅμως, διαλέγεται ἕνας Ὀρθόδοξος πιστὸς μέ ὁποιονδήποτε ἄλλο, τέτοια ἔννοια ἀποκλείεται ἀπολύτως. Παρ᾽ ἡμῖν ἡ ἀλήθεια δὲν «ζητεῖται», δὲν γίνεται ἀντικείμενο ἐρεύνης· ἁπλῶς προσφέρεται. Καὶ προσφέρεται, διότι ὑπάρχει. Καὶ ὑπάρχει, διότι παρεδόθη καὶ φυλάσσεται»[17]. 
Γιὰ τὸν  «Διάλογο» ὁ μακαριστὸς Φώτης Κόντογλου εἶχε ἀναφέρει : «… Τί δὲ «διάλογοι» εἶναι αὐτοὶ μὲ τοὺς δικολάβους τῆς Ρώμης; Ὥστε ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία δὲν κατέχει τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ ἔπειτα ἀπὸ 2000 ἔτη, τὴν χάσαμε καὶ θὰ τὴν βροῦμε μὲ τὴν διαλεκτική; Ὤ τῆς μωρίας»! Ἐπίσης ἔχει τονίσει ὅτι : «Ὁ Παπισμὸς συνθηκολογεῖ μὲ πᾶσαν ἀνομίαν. Δὲν ἄφησε τίποτε τὸ ἀντιχριστιανικό, ποὺ νὰ μὴ τὸ διαπράξει. Διότι, κατεβίβασε τὴν θρησκεία τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕνα ἐγκόσμιο σύστημα». Γιὰ τοὺς δυτικόπληκτους καὶ φιλοπαπικούς ἀναφέρει ὅτι «ὁ φιλοπαπισμὸς κατήντησε πιὸ σιχαμερὸς κι ἀπὸ αὐτὸν τὸν παπισμό»[18].
Στήν ὁμιλία του ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε καί σέ ὅλους ὅσοι μάχονται τόν διάλογο μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν : «Εἰς δέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ ἀντιοικουμενικοῦ καί ἀντιδιαλογικοῦ φονταμενταλισμοῦ, λέγομεν, μετ’ ἐμφάσεως, ὅτι ὄχι μόνον δέν εἶναι οἱ αὐθεντικοί ὑπερασπισταί τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ὡς οἱ ἴδιοι θεωροῦν τόν ἑαυτόν των, ἀλλά ὅτι παρερμηνεύουν καί παραποιοῦν τήν γνησίαν παράδοσιν, καί, διά τοῦ οὐ κατ' ἐπίγνωσιν ζήλου των, διχάζουν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ»[19].
Οὐσιαστικά ὁ οἰκουμενιστής Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀποκαλεῖ τούς Ὀρθοδόξους φονταμενταλιστές, ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ γνήσια παράδοση πλέον δέν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλά ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης, καί ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι, καί ὄχι οἱ οἰκουμενιστές, διχάζουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Πλήρης ἀντιστροφή καί διαστροφή τῆς ἀληθείας!
Ἐμεῖς, ὅμως, ἐπιστρέφουμε στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τούς σύν αὐτῷ τήν ἀνωτέρω κατηγορία, λέγοντας : «Εἰς δέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ σατανοκινήτου καί ἐπαράτου διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, λέγομεν, μετ’ ἐμφάσεως, ὅτι, ὄχι μόνον δέν εἶναι οἱ αὐθεντικοί ὑπερασπισταί τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ὡς οἱ ἴδιοι θεωροῦν τόν ἑαυτόν των, ἀλλά ὅτι παρερμηνεύουν καί παραποιοῦν τήν γνησίαν παράδοσιν, καί, διά τοῦ οὐ κατ' ἐπίγνωσιν ζήλου των, διχάζουν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ». 
Τέλος, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε μέ δυσμένεια καί στήν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας νά διακόψει τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του καί τήν ευχαριστιακή κοινωνία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο[20]. Ἀντί νά δεῖ τίς βαθύτατες αἰτίες, πού ὁδήγησαν τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας σέ μιά τέτοια ἀπόφαση, πού δέν εἶναι ἄλλες ἀπό τήν ἀντικανονικότητα καί τήν αἵρεση, ἀντί νά συγκλονιστεῖ ἀπό τό γεγονός ὅτι τό 1/3 καί πλέον τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ἀναγνωρίζει οὔτε αὐτόν οὔτε τήν πολιτική του καί νά μετανοήσει, αὐτός δυστυχῶς παραμένει ἀμετανόητος καί ἐξαπολύει μύδρους. Ὁποία κατάντια ἑνός Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου!
Κλείνοντας, μία τελευταία παρατήρηση. Γιά τά παραπάνω θέματα πίστεως καί σωτηρίας τῆς ψυχῆς δέν εἴδαμε κανέναν Μητροπολίτη ἤ ἱερέα (πλήν ἐνίων μετρημένων στά δάκτυλα τοῦ ἑνός χεριοῦ) νά ἀντιδρᾶ ἐντονώτατα, νά δημιουργεῖ σάλο, νά βγαίνει στά κανάλια, νά μιλᾶ, νά γράφει κείμενα διαμαρτυρίας, νά φεύγει ἀπό τήν συνεδρίαση τῆς Συνόδου, νά ζητᾶ ἐξηγήσεις κλπ, ὅπως ἔγιναν ὅλα τά παραπάνω - καί πολύ σωστά - ὅταν τέθηκε τό θέμα τῆς διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου, σύμφωνα μέ τήν πρόθεση συμφωνίας Ἀρχιεπισκόπου καί Πρωθυπουργοῦ τῆς 6ης Νοεμβρίου 2018. Μᾶλλον ὁ μισθός ὑπερέχει τῆς πίστεως καί τῆς σωτηρίας καί προτιμᾶται ὁ χρυσός, ὄχι ὁ Χριστός.  [1] https://www.holycouncil.org/-/rest-of-christian-world?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR
[2] Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀναγορεύθηκε ὁ Συροϊακωβίτης Πατριάρχης, 14-11-2018 https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/25052-epitimos-didaktor-tou-panepistimiou-athinon-anagoreuthike-o-suro%CF%8Aakobitis-patriarxis
[3] Στό Προεδρικό ὁ συρορθόδοξος πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος-Ἐφραίμ, 14-11-2018, https://orthodoxia.info/news /στο-προεδρικό-ο-συρορθόδοξος-πατριάρ/
[4] Ὁ Συροϊακωβίτης Πατριάρχης Ἀντιοχείας καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στόν Πρωθυπουργό, 15-11-2018, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/25094-o-suro%CF%8Aakobitis-patriarxis-antioxeias-kai-o-arxiepiskopos-ston-prothupourgo
[5] Ἀρχιεπίσκοπος καί Συρορθόδοξος Πατριάρχης στόν ΠτΔ καί στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, 14-11-2018, https://www.dogma.gr/ellada/archiepiskopos-kai-syrorthodoksos-patriarchis-ston-ptd-kai-ston-proedro-tis-voulis/95998/
[6] Στό ἴδρυμα Κόκκορη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁ Συροϊακωβίτης Πατριάρχης Ἀντιοχείας, 15-11-2018, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/25095-sto-idruma-kokkori-o-arxiepiskopos-kai-o-suro%CF%8Aakobitis-patriarxis-antioxeias
[7] Ἔκκληση τοῦ Συροϊακωβίτη Πατριάρχη στήν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» νά βοηθήσει τή Συρία, 16-11-2018, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/25113-ekklisi-tou-suro%CF%8Aakobiti-patriarxi-stin-apostoli-na-boithisei-ti-suria
[8] Ὁ Συροϊακωβίτης Πατριάρχης Ἀντιοχείας στό Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, 14-11-2018, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/25071-o-suro%CF%8Aakobitis-patriarxis-antioxeias-sto-oikotrofeio-tis-apostolikis-diakonias
[9] Στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο ὁ Συροϊακωβίτης Πατριάρχης Ἰγνάτιος–Ἐφραίμ Β΄, 13-11-2018, https://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/25040-ston-arxiepiskopo-ieronumo-o-suro%CF%8Aakobitis-patriarxis-ignatios-efraim-b
[10] Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνοι ὀρθόδοξοι; Κείμενα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἄλλων ἁγιορειτῶν Πατέρων περί τοῦ διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν), ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 1995, σ. 9, βλ. καί ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Ἡ «Ὀρθοδοξία» τῶν Ἀντιχαλκηδονίων Μονοφυσιτῶν, Θεσ/κη 1994 καί Πατριάρχης καταδικασμένης αἱρέσεως τιμᾶται ὡς Ὀρθόδοξος, 27-11-2018, https://www.katanixis.gr/2018/11/blog-post_135.html.
[11] Σχ. βλ. Ἅγιον Ὄρος˙ Διαχρονική μαρτυρία στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς πίστεως, ἔκδ. Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Ἅγιον Ὄρος 2014, σ. 99. https://www.impantokratoros.gr/dat/storage/dat/BD6CBA56/periodiko_agiou_orous.pdf
[12] Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνοι ὀρθόδοξοι;…, σ. 10. Σχ. βλ. Ὁ Θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων και Ἀντιχαλκηδονίων (παρελθόν-παρόν-μέλλον). Μία ἁγιορειτική συμβολή, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος, 2018,  http://www.imgrigoriou.gr/ekdoseis/tomos_antixalk.htm, http://www.imgrigoriou.gr/pdf%20files/Tomos_Antixalk/EISAGOGH_TOMOS_ANTIXALK.pdf καί «Ὁ Θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων και Ἀντιχαλκηδονίων (παρελθόν-παρόν-μέλλον). Μία ἁγιορειτική συμβολή», ἐν περιοδικῷ «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος», ἐτήσια ἔκδοσις ταῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, περίοδος Β΄, ἔτος 2018, ἀριθμ. 43, σσ. 5-30, http://www.imgrigoriou.gr/ekdoseis/osios_grigorios.htm
[13] Ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 28-11-2018, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/25392-episimi-antiprosopeia-tou-batikanou-sto-oikoumeniko-patriarxeio
[14] Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τίμησε τόν ἰδρυτή του Ἀπόστολο Ἀνδρέα (ΦΩΤΟ), 30-11-2018, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/25434-to-oikoumeniko-patriarxeio-timise-ton-idruti-tou-apostolo-andrea-foto
[15] Χαιρετισμός τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δεξίωσιν ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ (30-11-2018), http://fanarion.blogspot.com/2018/12/blog-post_34.html
[16] ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν, Μήλεσι 2003, σσ. 229, 290.
[17] ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἄρθρα, Μελέται, Ἐπιστολαί, Ἀθῆναι 1981, σ. 682.
[18] ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΦΛΟΥ, «Ἀντιπαπικὰ» ὑπὸ Κων. Καβαρνοῦ ἐκδ. «Ο.Τ.». 1993, σσ. 35 – 38.
[19] Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τίμησε τόν ἰδρυτή του Ἀπόστολο Ἀνδρέα (ΦΩΤΟ), 30-11-2018, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/25434-to-oikoumeniko-patriarxeio-timise-ton-idruti-tou-apostolo-andrea-foto
[20] Ὅ. π.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι οικουμενιστες δεν θέλουν να ακούσουν την Αλήθεια που τους λένε οι Άγιοι, τους οποίους σέβονται και τιμώνται ψευτικά και όχι αληθινά. Συνεχίζουν κουφά και τυφλά τα σχέδια τους. Για αυτό, θα έχουν και την απάντηση του Κυρίου "εν καιρώ ευθέτω".

Ανώνυμος είπε...

Η γάγγραινα που μεταδίδεται εκ του σεπτού Πατριαρχείου και έχει μολύνει προς θάνατον όλες τις Μητροπόλεις της διασποράς, καθώς και τους Ελλαδίτες επισκόπους και αυτόν ακόμα τον μακαριώτατο, δεν θεραπεύεται παρά μόνο με Θεία παρέμβαση. Μακάρι να μετανοήσει ο αρχηγός της αταξίας σεπτός κ.κ Βαρθολομαίος και να κλειστεί σε βαθύτατο σπήλαιο κλαίγοντας για τις προδοσίες που έχει διαπράξει όπως έκλαψε ο Πέτρος και να μην ακολουθήσει τον εως τέλους αμετανόητο Ιούδα έχοντας παρόμοια κατάληξη.

Ανώνυμος είπε...

Ν΄αγιάσει το στοματάκι σου και το χεράκι σου πάτερ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com