4 Αυγ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 4.8.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Διήρεσαν τὸ ποίμνιον πυρπολοῦντες Ἱ. Κανόνας. «Ἕτερον εὐαγγέλιον» ἀποτελεῖ ὁ Οἰκουμενισμός. Ὅσοι τὸν ὑπηρετοῦν εἶναι ἀρνηταὶ τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
Τί συνδέει τὸν Σεβ. Ὕδρας μὲ τὸν κ. Μιχ. Καρλοῦτσον;

Τὸ μέγα ψέμα τῶν νέων θρησκευτικῶν. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
«Τὸ Ἅγιο βουνὸ ἐγκαταλελειμμένο». Τοῦ Καθ. τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἀρχ/του Γρηγορίου.
Τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης. Παρατηρήσεις εἰς τό  ἀπό  17/30.6.2017. «Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου». Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Οἰκουμενισταὶ καὶ διῶκται.
Παιδοκτονία 450.000 Ἑλληνοπαίδων ἐτησίως! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Κ. Σιῶζος, τ. ἐκπαιδευτικός - συγγραφεύς.
Ἡ Δύσις δὲν ὑπολογίζει τὴν ἀνθρωπίνην ζωήν.
Συναλλαγαὶ Ἐκκλησίας – Πολιτείας.
Εἰς τὰ ταμεῖα τοῦ Κράτους θὰ καταλήξουν τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν;
Ἐπιθυμεῖ ἡ Ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς τὴν Ἀρχιεπισκοπήν της δεσμίαν;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com