2 Μαρ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 3.3.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Τί ἄλλο πλέον θὰ προκύψη ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου; Νέα μεγάλη ἀποκάλυψις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν Ο.Τ.! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
Εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ βαπτισματικὴ θεολογία; Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Θεολογίας.

Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.
Οἱ νεκροί πρός τάφον ἐπείγονται. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι.Σ.Ι.: Οἱ τίτλοι τῶν Ἐξάρχων καὶ τὸ Μακεδονικόν. Τοῦ κ. Ἠλία Ναοῦμ, δικηγόρου.
Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Τὰ ὀκτὼ καταλυτικὰ σημεῖα τοῦ κειμένου «Πρὸς τὸν Λαὸ» διὰ τὸ Κολυμβάρι. Τοῦ κ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου.
Ἡ προσέγγισις τῶν πονεμένων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Τὰ «νέα» Προγράμ. Σπουδῶν εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀκατάλληλα διὰ ὀρθοδόξους ὅσο καὶ διὰ ἑτεροθρήσκους μαθητάς. Τοῦ κ .Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς τήν ὁμάδα τῆς δῆθεν ἐκπαιδευτικῆς «μεταρρύθμισης». Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
Ἡ «Ἡγεσία τῶν 100» χρηματοδοτεῖ τὸν Οἰκουμενισμόν!
Φιλοῦν τὸ χέρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅμως θὰ ἀποστραφοῦν τὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τὴν συνταγματικὴν ἀναθεώρησιν;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com