9 Φεβ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 10.2.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Κολοσσιαία προπαγάνδα ἐπιβολῆς πρωτείου. Αἱρετικὸς ὅποιος δὲν ἀποδέχεται «Πρωτεῖον» κατὰ τοὺς «μεταπατερικοὺς» θεολόγους!  Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ.
Ἄγνωστοι πτυχαί τοῦ πολιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ.
Ὁ οἰκουμενισμός μετά τήν ἐκλογήν τοῦ κ. Ντ. Τράμπ.

Ὁδηγὸς τοῦ ἀγῶνος ὁ π. Ἐπιφάνιος. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
Τὰ Θρησκευτικὰ καὶ «τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα» τῶν Ἐπισκόπων μας! Τοῦ κ. Ἐπιφανίου Στόκου, Θεολόγου, Ἐφόρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ.
Ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, ξυπνῆστε! Tοῦ κ. Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα Προέδρου τοῦ Πνευμ. Κέντρου Ρουμελιωτῶν, Ὁμ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α.
Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος
«Κύριε κλέφτη, πάρε ὅ,τι θέλεις!». Ἀφιέρωμα εἰς τὴν μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Εὐσεβίου Βίττη. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγ. Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
Καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Ἐπιχειροῦνται ἐπιπόλαιες μεταβολές στά Θρησκευτικά». Γράφει ὁ κ. Μάκης Ἀδαμόπουλος.
Πῶς τὰ ΜΜΕ παρεποίησαν στοιχεῖα εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν τῆς Συρίας. Τοῦ κ. Γεωργίου Θεοχάρη.
Ἡ ΟΛΜΕ κατὰ τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος
Ὁ διχασμὸς συνεχίζεται

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com