20 Ιουν 2016

Λόγοι πατέρων της (τωρινής) ΣυνόδουΛΟΓΟΙ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ (ΤΩΡΙΝΗΣ) ΣΥΝΟΔΟΥ
Στὸν ἐσπερινὸ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Τριάδος στὸ Μοναστήρι Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων  στὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης πρωτοστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Προικονήσου κ. Ἰωσήφ. (  Οἱ διάφοροι «ἐκκλησιαστικοὶ» δικτυακοὶ τόποι ἔχουν τὰ σχετικά γενικόλογα «ρεπορτάζ» καὶ τὶς ἀπαραίτητες φωτογραφίες , ὅπως συνηθίζουν…)
Νομίζω πιὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ δεῖ κανεὶς τί λέχθηκε ἀπὸ τὸν σεβασμιώτατο Προικονήσου στὸν ἐσπερινὸ καὶ στὴν θεία λειτουργία. (Παραθέτω τὰ κυριώτερα , κατὰ τὴ γνώμη μου, σημεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Σύνοδο ποὺ γίνεται ἐδώ,  ἀπομαγνητοφωνημένα)

Στὸν ἐσπερινὀ:
«Συνεκλήθηκε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος. Ἀκούσαμε ἀπὸ πολλοὺς ἀνοήτους, ἀπό πολλοὺς μικρόνοες , ἀπὸ πολλούς … (δὲν ἀκούγεται ευκρινῶς)τοῦ κόσμου τὶς συκοφαντίες , τοῦ κόσμου τὶς κατηγορίες, ἐναντίον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἕνα γεγονὸς τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τὰ τελευταῖα 1200 χρόνια. Καὶ ὁ Θεὸς εὐδόκησε αὐτὸ τὸ γεγονὸς νὰ λάβη χώρα έδώ. Στὴν Κρήτη, στὰ Χανιά. Νὰ εὐλογηθῆ γιὰ ἄλλη  μιὰ φορὰ αὐτὴ ἡ ἁγιοτόκος νῆσος. Καὶ νομίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔχει πάθει ἀγκύλωσι, ἔχουνε παγώσει τὰ φτερά του, δὲν πετάει, δὲν πνέει ὅπου θέλει, δὲν ἀκολουθεῖ  τὴν ἐκκλησία,  δὲν φωτίζει, δὲν στηρίζει, δὲν ὁδηγεῖ εἰς πάσαν τὴν ἀλήθεια.
 Ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι μεμονωμένες φωνές. Ἡ ἐκκλησία εἶναι σώμα ἱεραρχικὰ δομημένο μὲ ὲπισκόπους  μὲ ἀρχιεπισκόπους μὲ Πατριάρχες καὶ γύρω τους κλῆρος καὶ λαός ὅλοι μαζί,  ὅλη ἡ ἐκκλησία. Καὶ ὅταν ἡ ἐκκλησία ὡς ἕνα σώμα ἀποφασίσει νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι  αὐτὸ ποτὲ δὲν γίνεται  ἐρήμην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ Ἁγία Σύνοδος εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  στὴν ἐποχή μας στὸ ξεκίνημα τοῦ 21ου αἰώνα. Χαρῆτε την, παρακαλέστε, προσευχηθῆτε τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιο νὰ διώξει μακρυὰ κάθε ἀνθρώπινη μικρότητα, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιο νὰ φωτίσει πλούσια τὶς καρδιὲς ,τὶς ψυχὲς καὶ τοὺς νόες ὅλων τῶν πατέρων οἱ ὁποῖο συγκροτοῦν αὐτὴ τὴν  Ἅγία Σύνοδο.
Ἂπὸ αὐτὴ τὴ Σύνοδο περιμένουμε καινούργιους ἁγιοπνευματικοὺς καρπούς. Ἄς μὴν εἴμαστε μικρόψυχοι, ἄς μὴν εἴμαστε στενοκέφαλοι, εἶναι εὔκολο νὰ κάνει κανεὶς ἀνεύθυνα ἀπὸ τὸ κελί του μέσα, ἤ ἂπὸ τὴ Μητρόπολή του μέσα, ἤ ἀπὸ τὸ σπίτι του μέσα   τὸ διδάσκαλο τῆς  Ἐκκλησίας καὶ κριτὴ τῆς Οἰκουμένης ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι κατὰ Θεόν. .Ἡ Ἒκκλησία ἐπαναλαμβάνω εἶναι σώμα. Καὶ τὸ σώμα τῆς Ἐκκλησίας συνέρχεται καὶ τὸ σώμα τῆς Ἐκκλησίας συσκέπτεται, καὶ τὸ σώμα τῆς Ἐκκλησίας ἀνατέμει τὰ προβλήματα, καὶ τὸ σώμα τῆς Ἐκκλησίας  δέχεται τὸν φωτισμό καὶ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶθε νὰ μείνει μὲ χρυσὰ γράμματα γραμμένη αὐτὴ ἣ Ἁγία Σύνοδος, στὶς σελίδες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Εἶθε νὰ θυμούμαστε ὅλοι μὲ  εὐγνωμοσύνη αὐτὴ τὴν ἐβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς ἡ ὁποία θὰ εὔλογήσει καὶ θὰ σημαδέψει γιὰ πάντα καὶ τὰ Χανιά καὶ τὴν Κρήτη, καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο ὅλο. Τὴ Χριστιανοσύνη ὅλη».
Στὴν Λειτουργία:
«Ἀπὸ σήμερα ξεκινάει ἐπίσημα ἡ σύναξη τῆς Ἁγίας καὶ μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο -μὲ ἐξαίρεση   τρεῖς- τέσσερεις γκρινιάρηδες οἱ ὁποῖοι  γιὰ λόγους ὄχι έκκλησιαστικοὺς, ὄχι θρησκευτικοὺς , ἐθνοφυλετικοὺς καὶ μόνο,  καὶ φιλοπρωτείας λόγους-   ἦρθαν στὸ ξεκίνημα τῆς Ἃγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Οἱ ὑπόλοιπες 10 Ἐκκλησίες μονιασμένες καὶ ἀγαπημένες ξεκινοῦν τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τὸ μεγαλύτερο καὶ ἱστορικώτερο ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τὰ τελευταῖα 1200χρόνια».
Νομίζω ὅτι τὰ σχόλια περιττεύουν…  Δὲν χαίρομαι γι᾿ αὐτά. Ἀντιθέτως θλίβομαι καὶ ἀγωνιῶ. Δὲν τὰ παρουσιάζω  γιὰ νὰ κατηγορήσω κανέναν. Ὅμως αὐτὴ εἶναι ἡ «άληθινὴ» πραγματικότης… Αὑτὰ πράγματι σκέπτονται (καὶ κάποιες στιγμὲς τὰ ἐξωτερικεύουν) οἱ ποιμένες μας…
Αὐτὴ εἶναι ἣ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν λεβεντογέννα Κρήτη. Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα καὶ τὸ φρόνημα ποὺ διέπει (κάποιους ἀπὸ)τοὺς ἁγίους πατέρες ποὺ συγκροτοῦν τὴν Σύνοδο…
 Ὅντως χρειάζεται πολλὴ προσευχὴ περὶ φωτισμοῦ…
Βγάλτε συμπεράσματα μόνοι σας… ὅσοι ἀκόμη μπορεῖτε καὶ σκέφτεστε καὶ ψυχανεμίζεστε τὸ τὶ διαδραματίζεται γύρω μας…

10 σχόλια:

hpt300@gmail.com είπε...

ΚΡΙΜΑ...ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ .ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ .ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΤΟ "ΑΛΑΘΗΤΟ"ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ

Βασίλειος Παπασπυρόπουλος είπε...

Δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε που δεν οργανωνόμαστε και πού δεν γεμίζουμε τα καράβια και τα αεροπλάνα να πάμε να τους επισκεφτούμε!

Ανώνυμος είπε...

"H μεγαλύτερη αίρεση είναι ο...εγωκεντρισμός"!
Αυτή τη "βαθυστόχαστη" ρήση εξέφερε ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος στην εναρκτήρια συνεδρίαση.
Και ο οικουμενισμός τι είναι μακαριώτατε;

Ανώνυμος είπε...

Δεν χρειάζεται να τους επισκεφθούμε. Ας τους αφήσουμε να ξεδιπλωσουν σε όλο το φάσμα του το οικουμενιστικο πιστεύω τους, έτσι ώστε και ο πλέον ανενημεροτος ορθόδοξος χριστιανός να δει πλέον αβίαστα και ξεκάθαρα τις αντιχριστες πράξεις τους και να πάρει τις αποφάσεις του. Πρέπει να ενεργοποιηθουμε όλοι έτσι ώστε ο ορθόδοξος ελληνικός λαός να αποκτήσει με κάθε μέσο πραγματική ορθοδοξη κατήχηση. Πιστεύω αυτή είναι μια λύση για να αποφύγουμε τους κρημνους των αιρεσεων.

Ανώνυμος είπε...

Προς μητροπολίτη άνευ ποιμνίου Προικονήσου Ιωσήφ: στους "μικρόνοες" και "ανόητους" που αντιδρούν στη σύγκληση του συνοδικού εκτρώματος της Κρήτης συγκαταλέγεται και ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ στη μητροπολιτική περιφέρεια του οποίου λειτουργείτε και κηρύττετε;
Μετά την από της πλευράς σας αφόρητη πρόκληση του πιστού λαού με τη συμπεριφορά σας στη Φλώρινα πριν λίγα χρόνια τώρα προσθέσατε ακόμη μία αφορμή αγανακτήσεως του τελευταίου με τις επιεικέστατα απαράδεκτες δηλώσεις σας!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

"Καὶ νομίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔχει πάθει ἀγκύλωσι," κτλ., λέγει ο κ. Ιωσήφ. Όχι, δεν νομίζουν αυτό, αφού είναι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Απλώς ξέρουν πως το Πνεύμα το Άγιον δεν πάει στους ψεύδες, στους προδότες και στους αιρετικούς.

Ανώνυμος είπε...

"Ἡ εκκλησία δὲν εἶναι μεμονωμένες φωνές" λέγει. Δηλαδή, Ιεραρχίες ολόκληρες, το Άγιον Όρος στον σύνολο του, είναι "μεμονωμένες" φωνές; Δεν ντρέπεται αυτός ο φαναριώτης Ιεράρχης να λέγει ψέματα και να μπέρδευει τον κόσμο; Όλοι αυτοί - οι Ιεραρχίες της Ελλάδος, της Ρωσίας, της Ρωσικης Εκκλησίας της Διασποράς, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Αντιοχείας, η Ιερά Κοινότης των 20 Μονών του Αγίου Όρους - έχουν εκφραστεί ένα σορό αντιρρήσεις στα κείμενα και στην διοργάνωση της Συνόδου αυτής. Μεμονωμένες φωνές; Για τους Φαναριώτες μαλλον Εκκλησία σημαίνει Φανάρι και τίποτε άλλο...

Ανώνυμος είπε...

"Καὶ ὅταν ἡ ἐκκλησία ὡς ἕνα σώμα ἀποφασίσει νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι αὐτὸ ποτὲ δὲν γίνεται ἐρήμην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος" - Τώρα έπι τέλους μάθαμε ότι το σώμα των επισκόπων που το 335 στην Τύρο καταδίκασε και εξόρισε τον Μέγαν Αθανάσιον, το έκανε αυτό υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Ομοίως δε και τα σώματα των επισκόπων των αριανών συνόδων του 343 στην Σάρδικα, του 353 στο Αρλ, του 355 στο Μιλάνο, τα οποία εκθρόνισαν και εξόρισαν όλους τους ορθοδόξους Ιεράρχες. Ομοίως και το σώμα των επισκόπων της συνόδου της Ιερείας του 754 που καταδίκασε την προσκύνηση των Ιερών Εικόνων και εξόρισε τον Αγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και τον Αγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως, κτλ. κτλ. Μεγάλη φώτιση όντως! Ευχαριστούμε τον Σεβ. Προικονησου! Έχουμε δηλαδή το αλάθητο του σώματος των επισκόπων. Ας το ορίζει ειλικρινά και ξεκάθαρα αυτο το σώμα συναθροισμένο στο Κολυμπάρι!

Ανώνυμος είπε...

Ο εγωκεντρισμός είναι πάθος και όχι αίρεση. Ο εγωκεντρισμός δεν έχει δόγματα και θεραπεύεται δια μετανοίας και του ιερού μυστηριου της εξομολόγησης. Αντίθετα ο Οικουμενισμός είναι παναιρεση κατά τον Άγιο Ιουστίνος Ποποβιτσ.

Ανώνυμος είπε...

Τι να πει δηλαδή ο Αλβανίας! Να καταδικάσει τον οικουμενισμό;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com