14 Ιαν 2010

Ο π. Παύλος Κουμαριανός σχετικά με την Ημερίδα για το Θεολογικό Διάλογο στη Θεσσαλονίκη


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἀπὸ τὸν Πρωτοπρεσβύτερον κ. Παῦλον Κουμαριανόν, ὁ ὁποῖος εἶχε συμμετάσχει εἰς τὴν ἡμερίδα τῆς Θεσσαλονίκης διὰ τὸν Θεολογικὸν Διάλογον Παπικῶν – Ὀρθοδόξων, ἐλάβομεν τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολήν:

"Γλυφάδα, 22 Δεκεμβρίου 2009

Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί,
“Ἐτέχθη Χριστός, τὸν ἄνω κόσμον θέλων ἀναπληρῶσαι!”
Μὲ τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ, σᾶς ἀπευθύνω αὐτὴν τὴν ἐπιστολή, εὐχόμενος ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἐλπίδα νὰ εἶναι ἀειθαλεῖς στὶς καρδιές σας!
Ἐπειδὴ ἐπενειλημμένως μέσῳ τῆς ἐφημερίδας σας καὶ ἄλλων παραλλήλων ἐντύπων ἔχει γίνει ἀναφορὰ στὸ ὄνομά μου καὶ στὴν συμμετοχή μου στὴν Ἡμερίδα γιὰ τὸν Διάλογο τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Θεσσαλονίκη τὸν περασμένο Μάϊο, θὰ ἤθελα, μὲ τὴν ἐλπίδα μιᾶς ἀμοιβαίας ἀδελφικῆς κατανοήσεως, νὰ θέσω ὑπ᾽ ὄψιν σας τὰ ἑξῆς:
1.
Δὲν παρέστην στὴν Ἡμερίδα ὡς ἐντεταλμένος ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν. Παρακολούθησα τὴν Ἡμερίδα ἀπὸ προσωπικὸ καὶ μόνο ἐνδιαφέρον.
2. Στὴν ἀρχὴ τῆς Ἡμερίδος μετέφερα προφορικὸ χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου μὲ εὐχὲς γιὰ τὴν κατευόδωση τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος καὶ τὴν προσευχή του γιὰ τὴν ἐν ἀγάπῃ ἐπικράτηση τῆς Ἀλήθειας στὸν Διάλογο. Εἶναι σαφέστατο ὅτι τὸ περιεχόμενο τοῦ χαιρετισμοῦ εἶχε τυπικὸ καὶ γενικὸ χαρακτῆρα.
3. Οὐδεμία ἄποψη τοῦ Μακαριωτάτου ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως ἐξεφράσθη, οὔτε μοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ νὰ μεταφέρω τέτοια θέση τοῦ Μακαριωτάτου, καὶ ἐξ ὅσων γνωρίζω δὲνἔχει τέτοια ἄποψη ὁ Μακαριώτατος.
4. Σὲ διαφορετικὴ ὥρα καὶ στιγμή, ἄσχετη μὲ τὸν ἀναφερθέντα σύντομο χαιρετισμό, καὶ στὸ τέλος τοῦ πρωϊνοῦ μέρους τῆς Ἡμερίδας, ζήτησα τὸν λόγο, καὶ ἔχοντας ἐμπειρία ἀπὸ τὴν κατὰ τὸ παρελθὸν συμμετοχή μου στὸ Καναδικὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν ὡς κληρικὸς τότε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καναδᾶ, ἐξέφρασα κάποιες καθαρὰ προσωπικές μου σκέψεις γιὰ τὴν μέθοδο καὶ σκοπιμότητα τοῦ Διαλόγου. Διευκρίνησα ὅτι μιλάω ἐκ μέρους τοῦ ἑαυτοῦ μου ὡς θεολόγος καὶ ἐπιστήμων, καὶ ὅτι δὲν μεταφέρω κανενὸς ἀπόψεις ἀλλὰ προσωπικὸ δικό μου προβληματισμό.
5. Ἡ συντομία τῆς παρέμβασής μου αὐτῆς κατέστησε ἀσαφὲς τὸ νόημα τῶν λεγομένων μου καὶ ἔδωσε λαβὲς γιὰ παρερμηνεῖες. Ἐλπίζω σύντομα νὰ μοῦ δοθεῖ εὐκαιρία νὰ ἐκθέσω ἐκτενέστερα καὶ ἐντύπως τοὺς προβληματισμούς μου.
6. Ὑπενθυμίζω ὅτι οὔτε ἀρχιερεὺς εἶμαι οὔτε Σύνοδος. Οἱ ἀπόψεις μου εἶναι καθαρὰ προσωπικὲς (καρπὸς προσωπικοῦ προβληματισμοῦ καὶ ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης), καὶ κατὰ συνέπειαν, ὅμως κάθε προσωπικὴ ἄποψη καὶ κάθε ἐπιστημονικὸ συμπέρασμα, ὑπόκεινται στὴν δυνατότητα τοῦ λάθους.
7. Θεωρῶ ὅτι ἡ Ἡμερίδα αὐτὴ εἶχε καθαρὰ ἐπιστημονικὸ καὶ ἐνημερωτικὸ χαρακτῆρα, καὶ ἀδυνατῶ νὰ καταλάβω τὴν ἔνταση τῶν ἀντιδράσεων. Κουβεντιάζουμε καὶ ἀνταλλάσσουμε ἀπόψεις. Δὲν ἔχει ὑπάρξει καμμία “ἕνωση” οὔτε ἀπόφαση “διακοινωνίας” ἔχει ληφθεῖ! Ἄλλωστε, ἀπὸ Ἐκκλησιαστικῆς ἀπόψεως,οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις εἶναι εὐθύνη τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν συνόδων καὶ ὄχι τῶν ἐπιστημόνων!
8. Ὡς κληρικὸς τελῶ ἐν ὑπακοῇ πρὸς τὴν Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἀνήκω, τὸν Ἐπίσκοπό μου, τοὺς Συμπρεσβυτέρους μου, τοὺς Διακόνους καὶ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ τηρῶ, ὅσα ἡ Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἀνήκω, ἐντέλλεται!
Κλείνοντας ζητῶ εἰλικρινὰ συγγνώμη, ἂν παρεπιπτόντως ἔθιξα ἢ στενοχώρησα κανέναν!
Μὲ ἀνυπόκριτο ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Πρωτοπρεσβύτερος Παῦλος Κουμαριανός, Δρ. Θεολογίας"
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 15/1/2010
Από : Θρησκευτικά

2 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

π.Κουμαριανός : "Ἄλλωστε, ἀπὸ Ἐκκλησιαστικῆς ἀπόψεως,οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις εἶναι εὐθύνη τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν συνόδων καὶ ὄχι τῶν ἐπιστημόνων"

ΚΧ : Κάτι είναι κι αυτό και όσα άλλα γράφει. Το μόνο που εκκρεμεί, είναι να μας πει ποια η σχέση (λέξη προσφιλεστάτη της επιστημονικής θεολογίας) μεταξύ της επιστήμης που διακονεί και της ευθύνης των συνόδων.

Μια ματιά προς τα πίσω, flash back το λένε στα Αγγλικά, θα μας έδινε μικράν βοήθεια :

"Ιδού, η θεοσέβειά εστι σοφία, το δε απέχεσθαι από κακών εστιν επιστήμη". Τι έχει να μας πει περί αυτού η ακαδημαϊκή, άλλοτε ανεύθυνη και άλλοτε υπεύθυνη, αποψιολογία;

Σημείωση. Σαφώς και οι άνθρωποι λέμε πολλά. Σαφέστατα τις περισσότερες φορές εκφράζουμε τις προσωπικές μας απόψεις. Αλλά όταν συμμετέχουμε σε συνέδριο κάτω από τον επίσημο μανδύα της Επιστήμης, και μάλιστα της Θεολογίας, τότε ζητητέον αν επιδιώκουμε τη σύγκλιση των απόψεων στην τελική εύρεση και κατάθεση μιας έγκυρης και υπεύθυνης γνώμης ή αν θέλουμε να επιβραβεύσουμε το διασκορπισμό των απόψεων με το τελικό εξαγόμενο : "Έκαστος να βγάλει το (ή τα) δικό του συμπέρασμα".

"ΚΑΙ ΑΠΉΛΘΕΝ ΈΚΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΊΚΟΝ ΑΥΤΟΥ".

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

"Πειστικότατη" η παρέμβαση του π. Κουμαριανού.
(κύριε ελέησον! Θεωρεί τον κόσμο ηλίθιο;)

Θα έλεγα ότι είναι τόσο πειστική όσο ακριβώς τους Σεβασμιότατου Νικοπόλεως για τον παπα-Κώστα Μπέη τον καθαιρετέο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com